các đặc tính của kiểu dáng công nghiệp

nhãn hiệu hình búa liềm

Các đặc tính của kiểu dáng công nghiệp

Tính mới của kiểu dáng công nghiệp  Kiểu dáng công nghiệp phải khác biệt đáng kể với các kiểu dáng đã công khai dưới bất kỳ hình thức nào ở cả trong và ngoài nước trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên nếu đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được hưởng quyền ưu Đọc tiếp