Đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản

Đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản. Theo quy định hiện hành của luật nhãn hiệu Nhât Bản thì: “ một nhãn hiệu là dấu hiệu được sử dụng bởi một nhà cung cấp, nhà sản xuất đại lí hoặc nhà dịch vụ đối với hàng hóa, dịch vụ để phân biệt với hàng hóa, dịch vụ được cung cấp bởi các bên khác có cùng lĩnh vực hoạt động hoặc kênh tiêu thụ.”

Pháp luật Nhật Bản cũng quy định nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ chỉ được bảo hộ khi chủ thể có quyền đăng ký nhãn hiệu tiến hành đăng ký. Dưới đây là các yêu cầu và thủ tục tiến hành đăng ký tại Nhật Bản:

Thành phần hồ sơ cần thiết

  • Mẫu nhãn hiệu cần đăng ký.
  • Thông tin người nộp đơn.
  • Danh mục sản phẩm/dịch vụ

Phạm vi dịch vụ của NACI Law

  • Tra cứu sơ bộ và đánh giá khả năng bảo hộ nhãn hiệu tại Nhật.
  • Tư vấn về các thủ tục pháp lý và đại diện trong việc nộp đơn xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Nhật.
  • Tiến hành soạn thảo hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Nhật.
  • Nộp đơn đăng ký, tiến hành bàn giao cho Quý khách hàng Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (nếu có).
  • Làm thủ tục xin gia hạn và duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ tại Nhật.
  • Thẩm định và đánh giá khả năng xâm phạm, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền trong việc bảo vệ quyền lợi của khách hàng đối với nhãn hiệu được bảo hộ tại Nhật.
  • Tham gia đàm phán, soạn thảo và ký kết hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng, quyền sở hữu với nhãn hiệu được bảo hộ tại Nhật.

Trả lời