Đăng ký nhãn hiệu tại Liên minh Châu Âu(EU)

      Đăng ký nhãn hiệu tại Liên minh Châu Âu (EU). Với mục đích tạo ra sự thống nhất về pháp luật SHTT trong các nước thuộc cộng đồng Châu Âu. Xóa bỏ sự khác biệt trong pháp luật quốc gia thành viên đồng thời tạo ra một hệ thống bảo hộ thương hiệu thống nhất trong phạm vi cộng đồng. Ngày 20/12/1933 hệ thống Nhãn hiệu Cộng đồng ra đời và có tên là “The Office for Harmonization in the Internal Market” viết tắt là OHIM, trụ sở chính tại Tây Ban Nha. Do đó, việc đăng ký nhãn hiệu tại Liên minh Châu Âu thông qua thủ tục nhãn hiệu cộng đồng(CTM)

     Nhãn hiệu cộng đồng viết tắt là CTM (Community Trade Mark). Đây là dấu hiệu dùng để xác định và phân biệt hàng hóa, dịch vụ cùng loại của nhà sản xuất khác nhau được đăng ký qua hệ thống đăng ký CTM và có hiệu lực pháp lý tại tất cả các quốc gia thành viên của Cộng đồng Châu Âu.

      Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại hệ thống đăng ký CTM: Chủ doanh nghiệp, cá nhân sở hữu nhãn hiệu chỉ phải nộp một đơn duy nhất cho cơ quan đăng ký, độc lập với hệ thống đăng ký mỗi nước thành viên là cơ quan SHTT OHIM. Nếu như đăng ký thành công tại cơ quan thì nhãn hiệu đó sẽ có hiệu lực ở tất cả các nước thành viên EU. Nhưng nếu bị từ chối ở một nước thành viên thì nhãn hiệu sẽ đương nhiên bị mất hiệu lực trong cả cộng đồng.

        Việt Nam là thành viên Công ước Paris và hiệp định TRIPS vì vậy các cá nhân, doanh nghiệp Việt Nam có thể đăng ký nộp đơn CTM tại OHIM. Hồ sơ nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Châu Âu bao gồm:

  • Giấy ủy quyền( mẫu do Tung tâm thương hiệu cấp);
  • Mẫu nhãn hiệu cần đăng ký;
  • Danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu;
  • Thông tin cá nhân của người nộp đơn.

      Nhãn hiệu sau khi được đăng ký tại CTM sẽ có hiệu lực 10 năm kể từ ngày nộp đơn và có thể được gia hạn nhiều lần liên tục, mỗi lần 10 năm. Khi đăng ký gia hạn nhãn hiệu chủ sở hữu không cần nộp bằng chứng sử dụng nhãn hiệu mà chỉ cần nộp phí gia hạn.

Liên hệ 0978938505 (Mr.Tiên) hoặc Email: luatsubanquyen@gmail.com để được hỗ trợ!!!