Những sai lầm "giết chết" thương hiệu của bạn

Google thắng vụ kiện bản quyền

      Chất lượng hàng hóa dịch vụ gắng liền với thương hiệu hay danh tiếng mà thương hiệu ấy mang lại. Chính vì vậy việc đăng kí nhãn hiệu, bảo hộ thương hiệu là vô cùng quan trọng, nhưng những sai lầm của doanh nghiệp khi đăng ký nhãn hiệu có thể “giết chết” thương hiệu của mình. Đứng trên cương lĩnh là một nhà cung cấp dịch vụ đăng kí nhãn hiệu, bảo hộ thương hiệu chúng tôi xin đưa ra một vài nguyên nhân, sai lầm khi các doanh nghiệp đăng kí nhãn hiệu như sau:

       Thứ nhất : Sai lầm trong đặt tên mô tả cho nhãn hiệụ. Không nên và đừng bao giờ đặt tên hàng hóa, dịch vụ của bạn bằng những từ ngữ mang tính mô tả vì cho dù có cách điệu nhãn hiệu bạn cũng không có quyền sử dụng độc quyền từ ngữ ấy. Ví dụ như hàng hóa là “trà”  thì đừng đặt luôn là “tea”….

        Thứ hai : Sai lầm khi không xác định rõ thời gian nộp đơn. Một vài khách hàng, doanh nghiệp cho rằng đang ký nhãn hiệu chỉ là một thủ tục hành chính vì vậy đăng ký lúc nào cũng được. Đây có thể là sai lầm nghiêm trọng nhất trong đăng ký nhãn hiệu. Theo điều 90 của luật SHTT về nguyên tác nộp đơn đầu tiên, nhãn hiệu của bạn sẽ hạn chế mọi đơn đăng ký nộp sau tương tự nhãn hiệu của bạn.

     Thứ 3: Không tiến hành tra cứu nhãn hiệụ. Có những khách hàng do muốn giảm chi phí khi đăng ký đã không tiến hành tra cứu xem nhãn hiệu đã được sử dụng của người khác chưa.

     Thứ 4: Chỉ đăng ký trong phạm vi kinh doanh. Một sai lầm mà có lẽ các khách hàng đều mắc phải đó là chỉ đăng ký nhãn hiệu trong giới hạn những nhóm nghành nghề đang kinh doanh điều này sẽ hạn chế sự phát triển của công ty trong tương lai.

      Thứ 5: Chưa hiểu rõ về phạm vi bảo hộ nhãn hiệu. Nhiều doanh nghiệp khi nộp bảo hộ cho rằng khi đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ở nước sở tại là họ sẽ tự động nhận được bảo hộ trên mọi quốc gia mà không hề biết rằng đăng ký nhãn hiệu có tính lãnh thổ.

  Liên hệ 0978938505 (Mr.Tiên) hoặc Email: luatsubanquyen@gmail.com để được hỗ trợ!!!