ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU MANG YÊU TỐ NƯỚC NGOÀI

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU MANG YÊU TỐ NƯỚC NGOÀI. Để đăng ký một nhãn hiệu tại một nước khác thì doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong hai hình thức đăng ký thương hiệu sau:

  * Đăng ký trực tiếp tại quốc gia muốn đăng ký :

       -Chủ doanh nghiệp nộp đơn theo thủ tục của từng quốc gia muốn đăng ký thương hiệu.
      -Có thể thông qua một công ty Luật để làm đại diện của mình tại quốc gia đó, hoặc sử dụng dịch vụ của các công ty đại diện sở hữu công nghiệp để đăng ký.

      – Đối với mỗi quốc gia khác nhau thì thời gian xem xét đơn khác nhau và thủ tục này ở mỗi quốc gia là hoàn toàn khác nhau.
  * Đăng ký qua hệ thống đăng ký Madrid 
       -Là một thành viên của cả Thỏa ước Madrid và nghị định thư Madrid nên doanh nghiệp Việt Nam có thể nộp đơn vào các quốc gia cũng là thành viên của Thỏa ước Madrid và nghị định thư Madrid.
      – Người nộp đơn chỉ cần nộp một đơn đăng ký quốc tế theo mẫu duy nhất trong đó đánh dấu những nước thành viên mà mình muốn đăng ký nhãn hiệu.Việc nộp đơn này sẽ giúp người nộp đơn tiết kiệm thời gian và chi phí khi đăng ký ở nhiều nước cùng một lúc.

        – Về thời gian thẩm định đơn đăng ký quốc tế là 12 hoặc 18 tháng tùy thuộc vào nước thành viên đăng ký.

  * Các thủ tục cần thiết khi đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài:

        + Mẫu nhãn hiệu cần đăng ký

        + Danh mục dịch vụ, sản phẩm muốn đăng ký.

        + Thời gian và chi phí đăng ký tùy thuộc vào mỗi quốc gia cụ thể vì vậy NaciLaw sẽ thông báo cho quý khách ngay sau khi nhận yêu cầu từ phía quý khách.

         + Giấy ủy quyền ( theo mẫu của NaciLaw)

 Để được tư vấn chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ Trung tâm thương hiệu

 Dang Quy Tien (Mr)

Hotline: 0978938505

Email:luatsubanquyen@gmail.com