Nhãn Hiệu Và Thương Hiệu Tại Việt Nam

                                                                     Nhãn Hiệu Và Thương Hiệu Tại Việt Nam
I. Định Nghĩa
1. Thương Hiệu (trademark) :
  – Theo định nghĩa của tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới ( WIPO )  thì thương hiệu là một dấu hiệu ( hữu hình và vô hình) đặc biệt để nhận biết được dịch vụ hay một hàng hóa nào đó được sản xuất hay cung cấp bởi cá nhân hay tổ chức.
2. Nhãn Hiệu (brand ) :
– 
Theo định nghĩa tại Khoản 16 Điều 4 Luật Sở Hữu Trí Tuệ sửa đổi 2009 là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, các nhân khác nhau.

 II. Sự Khác Nhau Giữa Nhãn Hiệu Và Thương Hiệu

  • Sự khác biệt đầu tiên là trên cơ sở pháp lý, luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam chưa có định nghĩa về thương hiệu mà chỉ đưa ra định nghĩa về nhãn hiệu, do đó mới chỉ có nhãn hiệu được bảo hộ . Còn thương hiệu là kết quả phấn đấu của doanh nghiệp để được chính người tiêu dùng công nhận.
  • Nhãn hiệu là từ ngữ, hình ảnh, biểu tượng…giúp khách hàng nhận diện bên ngoài của hàng hóa. Còn với thương hiệu đó là hình tượng về hàng hóa trong tâm trí người tiêu dùng.
  • Thương hiệu tồn tại lâu hơn nhãn hiệu . Thương hiệu sẽ tồn tại mãi theo thời gian còn nhãn hiệu có thể thay đổi theo thị hiếu nguwoif tiêu dùng ….

*Như vậy ta có thể hiểu nhãn hiệu  thể hiện cho thương hiệu. Doanh nghiệp chỉ có một thương hiệu nhưng có thể có nhiều nhãn hiệu. Ví dụ như thương hiệu Yamaha có những nhãn hiệu như Jupiter, Nouvo, Sirius, Exciter…

 Để được tư vấn chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ Nacilaw

 Dang Quy Tien (Mr)

Hotline : 0978938505

Email: luatsubanquyen@gmail.com