Thủ Tục Cấp Lại Chứng Nhận Đăng Ký Nhãn Hiệu

WIPO công bố những quốc gia sáng tạo nhất trên thế giới - Infographic

Thủ tục cấp lại chứng nhận đăng ký nhãn hiệu   

Khi doanh nghiệp hay cá nhân vô tình làm mất hay thất lạc giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu thì họ phải làm gì để được cấp lại giấy chứng nhận đã mất? Và thời gian cấp lại giấy chứng nhận trong trường hợp này là bao lâu?

       Luật Sư của Trung tâm thương hiệu xin trả lời như sau:

   –  Khi bị mất hay thất lạc giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu Khách hàng chỉ cần liên lạc với Trung tâm thương hiệu để được tư vấn, hỗ trợ thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Chúng tôi sẽ giúp Khách hàng soạn thảo,chuẩn bị tài liệu,hồ sơ:

    – Tờ khai xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

    – Mẫu nhãn hiệu bị mất.

   – Văn bản giải trình lý do mất Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ( theo mẫu).

    –  Giấy ủy quyền của chủ sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (theo mẫu).

    –  Thời gian xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đã mất được tiến hành trong thời gian 02 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu của khách hàng. Sau khi cấp lại chủ sở hữu có toàn bộ quyền sở hữu độc quyền nhãn hiệu như trước khi bị mất Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu..

Liên hệ 0978938505 (Mr.Tiên) hoặc Email: luatsubanquyen@gmail.com để được hỗ trợ!!!