Tra cứu đăng ký nhãn hiệu trực tuyến

Đăng ký nhãn hiệu

       Tra cứu đăng ký nhãn hiệu trực tuyến. Trung tâm thương hiệu là đơn vị trực thuộc LUẬT QUỐC DÂN – Đại diện sở hữu công nghiệp – Cục sở hữu trí tuệ. Tra cứu nhãn hiệu giúp kiểm tra khả năng đăng ký nhãn hiệu thành công của chủ sở hữu, đưa ra kết quả đã có chủ thể nào đăng ký nhãn hiệu, logo trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu. logo dự định đăng ký hay chưa? Đảm bảo được việc tiết kiệm được thời gian và chi phí, đồng thời đưa ra được phương án tốt nhất cho chủ sở hữu.

       Bởi theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ, ngày ưu tiên được xác định là ngày nộp đơn đầu tiên. Do đó, việc kiểm tra, tra cứu trực tuyến nhãn hiệu là vô cùng quan trọng. Trung tâm thương hiệu cung cấp 2 gói dịch vụ về việc tra cứu nhãn hiệu trước khi tiến hành thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ như sau:

  • Tra cứu sơ bộ nhãn hiệu (miễn phí): Dựa trên thông tin về nhãn hiệu tại trang thông tin website của Cục sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, kết quả tra cứu mang độ chính xác không cao và không kiểm tra được các nhãn hiệu quốc tế được chỉ định vào Việt Nam. Vì thế, chúng tôi khuyến nghị nên tra cứu chính thức
  • Tra cứu chính thức nhãn hiệu: Bằng hình thức này sẽ kiểm tra được kết quả chính xác hơn những nhãn hiệu trùng hoặc tương tự đã đăng ký trước đó, kể cả đơn quốc gia và đơn quốc tế dựa trên nguồn thông tin đầy đủ nhất.

         Phạm vi phí dịch vụ của TRUNG TÂM THƯƠNG HIỆU:

  • Tư vấn cho KHÁCH HÀNG về thủ tục và thời gian tiến hành đăng ký.
  • Tra cứu sơ bộ (miễn phí) giúp KHÁCH HÀNG đánh giá được khả năng bảo bộ của nhãn hiệu.
  • Tiến hành soạn thảo hồ sơ để nộp lên Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.
  • Thay mặt KHÁCH HÀNG nhận toàn bộ công văn, trả lời công văn từ Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.
  • Theo dõi đơn nhãn hiệu, bàn giao Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho KHÁCH HÀNG (nếu có)