Đăng ký bản quyền tác giả và việc sử dụng tác phẩm không phải trả tiền

Đăng ký bản quyền tác giả và việc sử dụng tác phẩm không phải trả tiền. Đứng trước những nguy cơ vi phạm về quyền tác giả và quyền liên quan đã có không ít những người sử dụng tác phẩm đưa ta câu hỏi “Khi nào thì tôi không phải xin phép khi sử dụng tác phẩm đã được công bố?”

Để trả lời câu hỏi này Luật sư của Trung tâm thương hiệu trực thuộc Công ty Tư Vấn Quốc Dân xin trả lời như sau:
* Thưa Quý khách hàng để sử dụng tác phẩm công bố không phải xin phép Quý khách cần phân biệt rõ về hình thức sử dụng tác phẩm không phải xin phép và không phải trả phí, hình thức sử dụng dịch vụ không phải xin phép nhưng phải trả nhuận bút, thù lao.
* Về các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao được Quy định tại điều 26 Luật sửa đổi, bổ sung của Luật Sở hữu trí tuệ 2005 quy định:
1. Tổ chức phát sóng sử dụng tác phẩm đã công bố để phát sống có tài trợ, quảng cáo hoặc thu tiền dưới bất kì hình thức nào không phải xin phép, nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao cho chủ sở hữu quyền tác giả kể từ khi sử dụng.

2.Tổ chức, cá nhân sử dụng tác phẩm quy định tại khoản 1 trên này không được làm ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường tác phẩm, không gây ảnh hưởng đến quyền của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, phải thông tin về tác giả và nguồn gốc, xuất xứ của tác phẩm.

  1. Việc sử dụng tác phẩm trong các trường hợp quy định tại khoản 1 trên này không áp dụng cho tác phẩm điện ảnh.*  Về trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép và không phải trả phí được Quy định tại Điều 26 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 bao gồm:

– Tự sao chép một bản nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, giản dạy cá nhân.

– Trích dẫn hợp lý tác phẩm mà không làm sai ý tác giả để bình luận hoặc minh họa tác phẩm của mình.

– Sao chép tác phẩm để lưu trữ trong thư biện với mục địch nghiên cứu.

– Biểu diễn tác phẩm sân khấu, loại hình biểu diễn nghệ thuật khác trong các buổi sinh hoạt văn hóa, tuyên truyền cổ động không  thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào.

– Ghi âm, ghi hình trực tiếp buổi biểu diễn để đưa tin thời sự hoặc để giảng dạy.

– Chụp ảnh, truyền hình tác phẩm tạo hình, kiến trúc, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng được trưng bày tại nơi công cộng nhằm giới thiệu hình ảnh của tác phẩm đó.

– Chuyển tác phẩm sang chữ nổi hoặc ngôn ngữ khách cho người khiếm thị.

– Nhập khẩu bản sao tác phẩm của người khác để sử dụng riêng.

Việc sử dụng tác phẩm trong các trường hợp trên không áp dụng đối với tác phẩm kiến trúc, tác phẩm tạo hình, chương trình máy tính.

Để được tư vấn chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ:
Hotline: 0978938505 Mr Tiên.
Email: luatsubanquyen@gmail.com