Đăng ký thương hiệu tại Campuchia

Đăng ký thương hiệu tại CampuchiaCampuchia là đất nước hàng xóm và cũng chính là người bạn đồng hành của Việt Nam trong thời bình cũng như  thời chiến. Campuchia hiện nay vẫn đang nỗ lực từng ngày trong việc phát triển kinh tế và ổn định xã hội. Môi trường của Campuchia cũng đang thu hút nhiều nhà đầu tư Việt Nam. Do đó, việc đăng ký thương hiệu độc quyền tại quốc gia này là vô cùng cần thiết.

Campuchia hiện là thành viên của Thỏa ước Madrid vào tháng 6/2015. Do đó, việc các chủ thể Việt Nam nộp đơn đăng ký nhãn hiệu vào đây là vô cùng đơn giản. Có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu theo hai phương thức. Tuy nhiên, cần phải đáp ứng điều kiện là nhãn hiệu đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam.

Liên hệ 0978938505 (Mr.Tiên) để được tư vấn trực tiếp!!!

Thứ nhất: Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa phải được nộp trực tiếp cho Cục Sở hữu trí tuệ (Cục SHTT),

Thứ hai: Có thể nộp đơn thông qua Đại diện sở hữu công nghiệp – Trung tâm thương hiệu trực thuộc Luật Quốc Dân.

Lưu ý, đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Campuchia chỉ chấp nhận 01 đơn/01 nhóm sản phẩm dịch vụ. Đơn đăng ký phải được viết bằng một thứ tiếng duy nhất là Tiếng Pháp.

Trung tâm thương hiệu hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong việc đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Campuchia, chỉ cần cung cấp các loại giấy tờ sau đây:

  • Giấy ủy quyền (mẫu do trung tâm thương hiệu cấp);
  • Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam;
  • Danh mục hàng hóa theo đăng ký nhãn hiệu ở Việt Nam;
  • 05 Mẫu nhãn hiệu giống nhãn hiệu đã đăng ký tại Việt Nam.

Liên hệ 0978938505 (Mr.Tiên) để được tư vấn trực tiếp!!!