WIPO công bố những quốc gia sáng tạo nhất trên thế giới – Infographic

WIPO công bố những quốc gia sáng tạo nhất trên thế giới - Infographic

Cuối năm là thời điểm để tổng kết các số liệu, và WIPO cũng có các số liệu tổng kết của mình. Dưới đây là kết quả tổng kết về những quốc gia sáng tạo nhiều giá trị trí tuệ nhất trên thế giới năm 2015

Điều đáng ngạc nhiên là Việt Nam cũng được đánh giá cao trong việc thúc đẩy sáng tạo và phát triển tài sản trí tuệ (tăng 19 bậc) và đứng thứ 2 về mức độ sáng tạo trong nhóm các nước có thu nhập trung bình – thấp trên thế giới.

Bảng công bố của WIPO
Bảng công bố của WIPO
Facebook messengerFacebook messenger