Nộp và theo dõi hồ sơ

Thay mặt người nộp đơn tiến hành thủ tục nộp hồ sơ tại Cơ quan chức năng và theo dõi hồ sơ tới khi nhận được kết quả thẩm định cuối cùng. Trong quá trình theo dõi sẽ thông báo tình trạng hồ sơ cho người đăng ký…