Luật Quốc Dân khiếu nại thành công việc gỡ bỏ ứng dụng (“DiDi Việt Nam”) trên Google Play

 

Ngày 08/05/2018 Google chính thức trả lời về việc khoá ứng dụng (“DiDi Việt Nam”) theo đó ứng dụng (“DiDi Việt Nam”) được hoạt động trở lại trên ứng dụng Google Play dưới sự hỗ trợ pháp lý từ Luật Quốc Dân.

Trước đó ngày 26/04/2018 Google Play có email cáo buộc đến (“DiDi Việt Nam”) về việc (“DiDi Việt Nam”) vi phạm điều khoản của nhà phát triển dịch vụ về quyền Sở hữu trí tuệ từ nguồn thông tin cùng phản ứng của hãng dịch vụ vận tải Trung Quốc cáo buộc (“DiDi Việt Nam”) sử dụng ứng dụng “DiDi tài xế” của mình.

Nội dung trong thông báo vi phạm của Google cho rằng dấu hiệu “DiDi” được gắn với tên ứng dụng “DiDi Tài xế” tương tự gây nhầm lẫn với tên  ứng dụng gọi xe của Trung Quốc. Google đã xem xét vụ việc này dưới góc độ quyền sở hữu trí tuệ, từ đó nảy sinh nghi ngờ về Quyền sở hữu nhãn hiệu “DiDi” trên ứng dụng của Công ty Cổ phần công nghệ DiDi Việt Nam. Theo đó, ứng dụng “DiDi Tài xế” nhanh chóng bị gỡ bỏ

Đại diện cho (“DiDi Việt Nam”), Đại diện Sở hữu công nghiệp Naci Co,.ltd (Luật Quốc Dân) đã thực hiện hồ sơ khiếu nại với Google Play với các nội dung sau:

Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 298377 theo quyết định số: 23413/QĐ-SHTT ngày 13/04/2018 cho Công ty TNHH taxi Đại Hòa Phát (“Đại Hòa Phát”) với nhãn hiệu “DI DI Kuaidi, More than a journey” trong phạm vi nhóm hàng hóa số 09 “phần mềm máy tính dùng để sắp xếp các dịch vụ giao thông vận tải”.

Vào ngày 15/04/2018, Đại Hòa Phát đã thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu trên cho DiDi Việt Nam. Theo các điều khoản được thỏa thuận, DiDi Việt Nam có toàn quyền trong việc sử dụng nhãn hiệu “DI DI Kuaidi, More than a journey”, trong đó bao gồm quyền gắn nhãn hiệu với tên ứng dụng – sản phẩm của chính mình (Điều 123, điều 124 Luật Sở hữu trí tuệ 2005)

Căn cứ theo quy định của pháp luật Việt Nam và các công ước quốc tế chung về quyền sở hữu công nghiệp, nhãn hiệu có phạm vi bảo hộ theo lãnh thổ. Cụ thể, “văn bằng bảo hộ do một quốc gia cấp cho một đối tượng quyền sở hữu công nghiệp sẽ có hiệu lực trên toàn bộ lãnh thổ quốc gia đó”. Do đó, Google Play không thể chỉ vì báo cáo chủ quan để cho rằng ứng dụng DiDi Tài xế có dấu hiệu vi phạm với bất cứ bên thứ ba nào, kể cả ứng dụng gọi xe từ Trung Quốc.

Bình luận:

Coi việc đăng ký nhãn hiệu hàng hoá là một thủ tục pháp lý bắt buộc trước khi bắt đầu hoạt động kinh doanh

Trong quá trình thực hiện Khiếu nại, Khách hàng cung cấp các hồ sơ cần thiết, đầy đủ và trung thực để bảo vệ được nhãn hiệu của chính mình.

 

 

Trả lời