Tư vấn thủ tục đăng ký sáng chế tại Việt Nam – NACILAW

đăng ký sáng chế tại Việt Nam

Tại Việt Nam, đăng ký sáng chế là một thủ tục bắt buộc để xác lập quyền sở hữu đối với giải pháp kỹ thuật do mình làm chủ sở hữu. Đặt trong bối cảnh khoa học kỹ thuật đang phát triển mạnh mẽ, đối với tác giả/ chủ sở hữu sáng chế, việc đăng ký sáng chế độc quyền đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền đồng thời tăng giá trị kinh tế thực cho giải pháp.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, việc đăng ký sáng chế độc quyền được thực hiện tại Cục Sở hữu trí tuệ. Thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế như sau:

  • Nộp đơn: Hồ sơ đăng ký sáng chế độc quyền bao gồm: 02 Tờ khai được hoàn thiện theo mẫu; Giấy ủy quyền trong trường hợp đăng ký thông qua đại diện; 03 Bản mô tả sáng chế.
  • Thẩm định hình thức: Với mục đích kiểm tra sự đầy đủ, hợp pháp và hợp lý tài liệu có trong đơn, quá trình thẩm định hình thức sẽ diễn ra trong vòng 01 tháng kể từ ngày nộp đơn.
  • Công bố đơn: Hồ sơ đăng ký sáng chế được công bố trong tháng thứ 19 kể từ ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn, nếu không có ngày ưu tiên. Trường hợp chủ đơn có nhu cầu muốn công bố sớm, được công bố trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận hợp lệ hoặc từ ngày nộp yêu cầu công bố sớm, tùy theo ngày nào muộn hơn. Việc công bố sớm chỉ cps thể tiến hành sớm nếu chủ đơn có yêu cầu. Đơn đăng ký sáng chế được công bố tại Công báo SHCN.

Việc công bố đơn nhằm mục đích công khai thông tin liên quan đến chủ sở hữu, tác giả và thông tin sáng chế, từ đó, những chủ thể này có thể xem xét lại và tiến hành sửa đổi nếu có sai sót. Mặt khác, việc công bố cũng nhằm mục đích công khai thông tin để các bên thứ ba có thể tiến hành có ý kiến phản hồi về việc đăng ký sáng chế này.

  • Thẩm định nội dung: Việc thẩm định nội dung chỉ được tiến hành nếu có nhu cầu của chủ đơn và kéo dài 12 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội dung (nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn) hoặc kể từ ngày công bố đơn (nếu yêu cầu đó được nộp trước ngày công bố đơn). Kết thúc quá trình thẩm định nội dung là quyết định về việc Giấy chứng nhận đăng ký sáng chế hoặc từ chối cấp. Trên thực tế thời gian thẩm định nội dung có thể bị kéo dài từ khoảng 14-16 tháng.
đăng ký sáng chế tại Việt Nam
Đăng ký sáng chế tại Việt Nam

Trên thực tế, quy trình đăng ký bảo hộ sáng chế độc quyền có thể bị kéo dài do quá trình trao đổi ý kiến giữa chủ đơn/ đại diện và chuyên viên Cục Sở hữu trí tuệ tại giai đoạn thẩm định hình thức và thẩm định nội dung đơn. Một cách tổng quát, thời gian trung bình của quy trình đăng ký sáng chế độc quyền khoảng từ 31-33 tháng. Kết thúc thời gian này, Cục SHTT sẽ đưa ra kết luận cuối cùng về việc có hay không chấp nhận bảo hộ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký sáng chế.

Việc đăng ký sáng chế độc quyền có ý nghĩa rất quan trọng trong việc ghi nhận và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tác giả/ chủ sở hữu sáng chế.

NACILAW cung cấp dịch vụ đăng ký sáng chế tại Việt Nam, bao gồm: Tư vấn đăng ký, Soạn thảo bản mô tả và đơn đăng ký, Thực hiện thủ tục đăng ký tại Cục SHTT; Theo dõi và trao đổi với cục SHTT đến khi có kết quả cuối cùng của sáng chế. Với kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, các chuyên viên tư vấn của chúng tôi sẽ hỗ trợ Quý khách hàng trong việc chuẩn bị hồ sơ đăng ký tốt nhất, đồng thời theo dõi tiến trình thẩm định đơn từ khi nộp đơn đến khi có kết quả cuối cùng.

Đối với dịch vụ đăng ký sáng chế tại NACILAW, tùy thuộc vào số lượng yêu cầu bảo hộ, số trang bản mô tả, số lượng hình vẽ mà chi phí đăng ký sẽ dao động từ 13-16 triệu đồng đối với phạm vi dịch vụ nêu trên.

Quý Khách hàng có nhu cầu tìm hiểu quy định pháp luật và thủ tục liên quan đến thủ tục đăng ký sáng chế tại Việt Nam, xin vui lòng liên hệ NACILAW (hotline: 0978938505) để được tư vấn chi tiết!

Trả lời

Facebook messengerFacebook messenger