Đăng ký sáng chế

Đăng ký sáng chế. Sáng chế là giải pháp kĩ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.

Các chủ thể có quyền đăng ký sáng chế:

 • Tác giả tạo ra sáng chế bằng công sức và chi phí của mình.
 • Tổ chức, cá nhân đầu tư chi phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
 • Trong trường hợp có nhiều tổ chức, cá nhân cùng tạo ra hoặc đầu tư để tạo ra sáng chế thì các tổ chức, cá nhân đó có quyền đăng ký và quyền đăng ký đó được thực hiện nếu được tất cả tổ chức, cá nhân đó đồng ý.
 • Đối với sáng chế được tạo ra do sử dụng cơ sở vật chất – kĩ thuật. kinh phí từ ngân sách nhà nước thì sẽ do các cơ quan nhà nước đăng ký theo quy định của Chính phủ.

Quyền của tác giả, chủ sở hữu đối với sáng chế được pháp luật bảo hộ khi sáng chế đó được đăng ký. Một sáng chế được đăng kí sẽ loại bỏ được các chủ thể xâm phạm.

Việc đăng ký sáng chế là tác giả và chủ sở hữu nộp đơn đăng ký tại Cục sở hữu trí tuệ. Trong thời gian 12 14 tháng nếu không gặp phải sự phản đối của chủ thể nào và đáp ứng đầy đủ điều kiện để bảo hộ sáng chế thì sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ sáng chế.

Vậy khi tiến hành đăng ký sáng chế thì cần phải thực hiện các thủ tục sau đây:

Thành phần hồ sơ cần thiết:

 • Tờ khai ( 2 bản)
 • Bản mô tả sáng chế (2 bản)
 • Bản tóm tắt sáng chế (2 bản)
 • Mẫu giấy ủy quyền ( trong trường hợp thông qua đại diện ủy quyền)

Phạm vi dịch vụ của NACI Law

 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến bảo hộ sáng chế, thời gian, thủ tục cũng như chi phí.
 • Soạn thảo hồ sơ cân thiết để nộp hồ sơ đăng ký sáng chế tại Cục SHTT.
 • Thay mặt Quý khách hàng nộp hồ sơ đăng ký đăng ký sáng chế tại Cục SHTT
 • Nhận tất cả các công văn, phối hợp cùng với Quý khách hàng sửa đổi bổ sung, khiếu nại (nếu có).
 • Tiến hành theo dõi và bàn giao cho Quý khách hàng Giấy chứng nhận đăng ký sáng chế

Liên hệ ngay Hotline 0914835183 để được tư vấn về thủ tục đăng ký sáng chế.

4 thoughts on “Đăng ký sáng chế

 1. aroofaboveus.org says:

  [url=http://aroofaboveus.org/forum/topic/173820]aroofaboveus.org[/url] [url=http://thecarpetmachine.com/mobile/blogs/post/85516]thecarpetmachine.com[/url] [url=http://francesc.blogrip.com/2017/03/13/billiga-fotbollstrojor-ingen-karlek-forlorad-mellan/]francesc.blogrip.com[/url] [url=https://margheri.yooco.org/real_madrid_trja]margheri.yooco.org[/url]

Comments are closed.