Gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ tại Hà Nội

       Gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ tại Hà Nội. Gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ là một thủ tục cần thiết khi giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực. Việc gia hạn này là một thủ tục bắt buộc đối với chủ sở hữu khi muốn giữ lại nhãn hiệu đã được sử dụng và đăng ký với Cục sở hữu trí tuệ trước đó. Pháp luật về sở hữu trí tuệ chỉ bảo đảm cho mỗi chủ đơn khi được cấp giấy chững nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực trong vòng 10 năm và sau thời hạn trên, nhãn hiệu đó sẽ được làm đối chứng trong vòng 05 năm. Có nghĩa là, sau thời hạn trên chủ sở hữu nhãn hiệu sẽ không thuộc về chủ đơn nữa.

       Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu chính là sự ghi nhận của cơ quan có thẩm quyền xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu. Đối với những cá nhân, tổ chức trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh thành phí Bắc có thể nộp đơn gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam. Đối với các cá nhân, tổ chức ở phía nam có thể nộp đơn gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ tại hai văn phòng đại diện của Cục sở hữu trí tuệ tại Đà Nẵng và Tp. Hồ Chí Minh.

       Khi tiến hành gia hạn hiệu lực vằng bảo hộ nhãn hiệu thì có thể được gia hạn nhiều lần liên tiếp và mỗi lần là 10 năm. Hồ sơ gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ bao gồm :

  • Tờ khai yêu cầu gia hạn (theo mẫu);
  • Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
  • Giấy ủy quyền nếu nộp đơn thông qua người đại diện;
  • Chứng từ nộp phí gia hạn, công bố quyết định gia hạn và đăng bạ quyết định gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu theo quy định.

 Liên hệ ngay với 0978938505 để được tư vấn miễn phí!!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *