Giải quyết tranh chấp về sở hữu trí tuệ

ảnh minh họa văn phòng

        Giải Quyết Tranh Chấp sở hữu trí tuệ  – Tại Việt Nam vấn đề SHTT vẫn chưa thực sự được quan tâm và chú trọng cho đến khi có các vi phạm, xâm phạm về SHTT xảy ra. Tranh chấp SHTT có thể là một loại tranh chấp dân sự hoặc tranh chấp thương mại cụ thể do đó để giải quyết tranh chấp SHTT phải dựa trên cơ sở nguyên tắc, trình tự, thủ tực được quy định chung trong Bộ luật tố tụng hình sự.
       Trong ba biện pháp được áp dụng để giải quyết tranh chấp SHTT thì biện pháp hình sự là tương đối rõ ràng so với biện pháp dân sự và hành chính. Thường thì khi có xâm phạm về quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp sẽ được giải quyết bằng biện pháp xử lý hình sự nếu như trước đó đã bị xử lý hành chính.  Và hầu như hầu hết các tranh chấp ở Việt Nam đều dùng biện pháp xử lý hành chính hoặc thỏa thuận hành chính.
        Theo quy định của pháp luật Việt Nam những tranh chấp về SHTT sẽ được giải quyết bởi tòa án nhân dân cấp huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc trung ương. Tuy nhiên thẩm quyền xét xử các tranh chấp SHTT của toàn án “rất hẹp”. Bộ luật tố tụng dân sự 2004 chỉ quy định tranh chấp về SHTT, chuyển giao công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa Án ( khoản 40-Điều 25, khoản 2-Điều 29).  Khi xảy ra vi phạm chủ sở hữu có thể nộp đơn khởi kiện tại tòa án nơi bên bị kiện cư trú, làm việc, nếu bên bị kiện là các nhân hoặc bên bị kiện có trụ sở, nếu bên bị kiện là cơ quan tổ chức. Trong trường hợp nếu không rõ về địa chỉ bên bị kiện, chủ sở hữu có thể  chọn Tòa án có thẩm quyền để giải quyết. Điều này cũng áp dụng cho trường hợp bên bị kiện không ở Việt Nam.

Liên hệ 0978938505 (Mr.Tiên) hoặc Email: luatsubanquyen@gmail.com để được hỗ trợ!!!

        Khi có tranh chấp SHTT cần chú ý đến hai vấn đề đó là mức độ thiệt hại và loại thiệt hại. Về vấn đề xác định loại thiệt hại luật SHTT có quy định tại Điều 204 và 205 của Luật SHTT và các quy định tạiĐiều 16- Điều 20 của Nghị định số 105/2006/ND-CP đã được sửa đổi số 119/2010/ND-CP của Chính phủ. Khi các loại thiệt hại được xác định thì mức thiệt hại sẽ được đánh ra theo quy định tại Điều 205 của Luật SHTT. Tuy nhiên trên thực tế để xác định một mức độ thiệt hại do xâm phạm SHTT gây ra là vô cùng khó khăn.
      Vậy để có thể nâng cao kết quả cho giải quyết tranh chấp SHTT cần tiếp tục hoàn thiện pháp luật về quyền SHTT nhằm giải quyết nhanh chóng nhằm đảm bảo quyền lợi của chủ thể. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, Thẩm phán theo hướng chuyên môn SHTT.

Liên hệ 0978938505 (Mr.Tiên) hoặc Email: luatsubanquyen@gmail.com để được hỗ trợ!!!