Những Lưu Ý Khi Chuyển Nhượng Nhãn Hiệu

           Lưu Ý Khi Chuyển Nhượng Nhãn Hiệu – Khi có ý định mua hay nhượng nhãn hiệu bạn cần chú ý đến những vấn đề gì? Chúng tôi xin đưa ra một số lưu ý như sau:

  • Khi công ty bạn có ý định mua hay nhượng lại nhãn hiệu cho một cá nhân, hay công ty khác, phải xác định đây là “chuyển nhượng/li-xăng nhãn hiệu hàng hóa” hay là “ nhượng quyền thương mại”
  • Nếu là “nhượng quyền thương mại” các thủ tục sẽ được thực hiện theo các quy định của Luật thương mại 2005 và nghị định 35/2006/NĐ-CP ngày 31/03/2006.
  • Chuyển nhượng/li-xăng nhãn hiệu hàng hóa là việc chủ sở hữu cho phép một bên khác sử dụng nhãn hiệu hàng hóa của mình.

          Việc chuyển nhượng hoặc chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa đều phải thực hiện dưới hình thức hợp đồng văn bản. Và hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu hàng hóa có hiệu lực khi đã được đăng ký, hợp đồng sử dụng nhãn hiệu có hiệu lực theo thỏa thuận của các bên nhưng chỉ có giá trị pháp lý với bên thứ 3 khi hợp đồng đã được ký.
          Li-xăng nhãn hiệu chỉ được thực hiện sau khi nhãn hiệu hàng hóa đã được cấp văn bằng bảo hộ, còn chuyển nhượng nhãn hiệu có thể thực hiện trước khi được cấp văn bằng nhưng dưới dạng đăng ký nhãn hiệu hàng hóa.

Để được tư vấn chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ:
Dang Quy Tien (Mr)
Hotline: 0978938505
Email: luatsubanquyen@gmail.com