Luật Chuyển Giao Công Nghệ

       Luật Chuyển Giao Công Nghệ -Theo Luật Sở Hữu Việt Nam thì chuyển giao công nghệ là chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng một phần hoặc toàn bộ công nghệ từ bên có quyền chuyển giao công nghệ sang bên nhận công nghệ.
– Chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp: là việc chủ sở hữu công nghệ chuyển giao toàn bộ quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt công nghệ cho tổ chức, các nhân khác. Trường hợp công nghệ là đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp thì việc chuyển giao quyền sở hữu công nghệ phải được thực hiện cùng với việc chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật về Sở Hữu Trí Tuệ.
– Chuyển giao quyền sử dụng công nghệ : các nhân, tổ chức này cho phép cá nhân, tổ chức khác sử dụng công nghệ của mình.
Thủ Tục Hành Chính Tiến Hành Đăng Ký Hợp Đồng Chuyển Giao Công Nghệ

 • Căn cứ vào luật Chuyển giao công nghệ số 80/2006/QH11 ngày 29/11/2006.
 • Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính Phủ về hướng dẫn một số điều của Luật chuyển giao công nghệ.
 • Thông tư số 200/2009/TT-BTC ngày 15/10/2009 của Bộ tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định Hợp đồng chuyển giao công nghệ.
 • Thông tư số 18/2012/TT_BKHCN ngày 2/10/2012 hướng dẫn tiêu chí và quy trình xác định công nghệ thuộc nhóm công nghệ khuyến khích chuyển giao, danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao và danh mục công nghệ cấm chuyển giao.

 Quy Trình Thực Hiện:
B1: nộp hồ sơ tại Sở khoa học và Công nghệ.
B2: Sở Khoa Học và Công nghệ kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì Sở sẽ thông báo các nội dung cần sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện hồ sơ hoặc văn bản từ chối nếu đơn không đủ điều kiện.
B3: Nhận kết quả tại Sở khoa học và Công nghệ.

Liên hệ đến Trung tâm phát triển thương hiệu để được tư vấn trực tiếp: 0978938505


Hồ Sơ Cần:

 • Đơn đề nghị đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ
 • Bản gốc hoặc bản sao có công chứng hợp đồng chuyển giao công nghệ bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài. Hợp đồng này phải được các bên ký kết, đóng dấu và có , chữ ký tắt của các bên, đóng dấu giáp lai vào các trang của hợp đồng.
 • Văn bản về tư cách pháp lý của các bên tham gia hợp đồng: bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Đang ký kinh doanh.
 • Giấy xác nhận tư cách pháp lý của người đại diện các bên, ký tên trong hợp đồng.
 • Văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư đối với hợp đồng chuyển giao công nghệ( nếu sử dụng vốn nhà nước).
 • Giấy ủy quyền ( trong trường hợp ủy quyền cho bên thứ 3 thực hiện thủ tục đang ký hợp đồng chuyển giao công nghệ)
  Số lượng hồ sơ cần: 03 bộ ( có ít nhất 1 bộ gốc ).

Thời gian xử lý : 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức, các nhân

 Cơ quan thực hiện : Sở Khoa Học Công Nghệ
Kết quả nhận được sau khi thực hiện : Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ
Lệ phí thực hiện: Phí thẩm định Hợp đồng chuyển giao công nghệ được tính theo tỷ lệ bằng 0,1% tổng giá trị Hợp đồng chuyển giao công nghệ nhưng tối đa không quá 10 triệu đồng và tối thiểu không nhỏ quá 3 triệu đồng.
Để được tư vấn chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ:
Dang Quy Tien (Mr)
Hotline: 0978938505
Email: luatsubanquyen@gmail.com