ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẠI NHẬT BẢN

       Thủ tục cần thiết để có thể đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản. Theo định nghĩa, quy định tại Nhật Bản thì nhãn hiệu hàng hóa/dịch vụ là một yếu tố, dấu hiệu được sử dụng bởi một nhà cung cấp hoặc nhà dịch vụ đối với hàng hóa, dịch vụ để phân biệt với hàng hóa và dịch vụ được cung cấp bởi các bên có cùng lĩnh vực hoạt động.

        Để đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản. Nhật bản là quốc gia thành viên của Nghị định thư Madrid nên chủ thể là người Việt nam có thể đăng ký nhãn hiệu thông qua nghị định thư.  Người nộp đơn có thể sử dụng một trong hai cách đó là nộp đơn trực tiếp tại Nhật Bản hoặc sử dụng dịch vụ của Trung tâm thương hiệu cung cấp, hỗ trợ. Khi nộp đơn trực tiếp tại Nhật Bản việc nộp đơn này  được sử dụng trong trường hợp Nhãn hiệu chỉ đăng ký tại 1-2 nước trong đó có Nhật bản và không có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên.
 Khi quý khách sử dụng dịch vụ của Trung tâm thương hiệu – chúng tôi sẽ nộp đơn nhãn hiệu quốc tế có chỉ định theo hệ thống Madrid hoặc công ước Pari.

Liên hệ 0978938505 (Mr.Tiên) hoặc Email: luatsubanquyen@gmail.com để được hỗ trợ!!!

          Vậy quý khách chỉ cần cung cấp cho TRUNG TÂM THƯƠNG HIỆU :
  -Thông tin cá nhân chủ đơn (tên và địa chỉ hoặc nơi cư trú của người nộp đơn)
  – 20 mẫu nhãn hiệu ( kích thước không quá 8×8).
  – Danh mục hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu đăng ký.
  – Tài liệu ưu tiên ( nếu có).
  – Giấy ủy quyền theo mẫu ( Mẫu do Trung tâm thương hiệu cấp).

       Khi đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản người nộp đơn có thể yêu cầu bảo hộ cho nhiều nhóm sản phẩm/dịch vụ vì theo luật SHTT của Nhật Bản thì họ chấp nhận cho đơn đa nhóm. Đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản tuân theo nguyên tắc First to Files – Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên. Nếu trong trường hợp không có đơn phản đối của bên thứ 3 thì sau thời hạn từ 06-12 tháng kể từ ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên Phòng sáng chế Nhật Bản ( JPO) sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Liên hệ 0978938505 (Mr.Tiên) hoặc Email: luatsubanquyen@gmail.com để được hỗ trợ!!!