Đăng ký độc quyền sáng chế PCT

Xung quanh vấn đề đăng ký sáng chế PCT – Luật sư Trung thương hiệu đã có buổi làm việc và trao đổi với Khách hàng :
     Khách hàng: Xin chào Luật sư tôi muốn tìm hiểu về nộp đơn đăng ký sáng chế theo hiệp ước PCT, Luật sư có thể tư vấn cho tôi về thủ tục cũng như công việc cần thiết để tiến hành đăng ký bản quyền?
      Lut Sư: Trước hết thay mặt Trung tâm thương hiệu,  tôi rất cảm ơn Quý khách đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của Trung tâm thương hiệu chúng tôi.
Về vấn đề nộp đơn đăng ký sáng chế theo hiệp ước PCT có nguồn gốc Việt Nam được quy định trong Hiệp ước hợp tác quốc tế về Bằng sáng chế năm 1970, được sửa đổi năm 1984 và Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005. Để nộp được cấp bằng độc quyền sáng chế, giải pháp sáng chế của quý khách phải đáp ứng được: tính mới, có trình độ sáng tạo, có khả năng áp dụng công nghiệp.
     Khách hàng: Cách thức để tôi thực hiện đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế là gì thưa Luật sư?
     Lut sư:
Để tiến hành xin cấp bằng độc quyền sáng chế Quý khách hàng có thể nộp đơn trực tiếp tại cục SHTT của bất cứ nước thành viên nòa của PCT(kể cả Việt Nam) hoặc văn phòng quốc tế.
Sau khi vào giai đoạn quốc gia, đơn PCT mang chỉ định Việt Nam sẽ được thẩm định hình thức và thẩm định nội dung theo các thủ tục quy định đối với đơn đăng ký sáng chế thông thường tại Việt Nam.
     Khách hàng: Tôi sẽ chuẩn bị hồ sơ như thế nào để tiến hành nộp đơn đăng ký sáng chế thưa Luật sư?
     Lut sư:
Quý khách cần chuẩn bị một bộ hồ sơ bao gồm:
– Tời khai đơn PCT có nguồn gốc Việt Nam được làm bằng tiếng Anh (03 bản).
– Bản mô tả (02 bản, bao gồm cả hình vẽ, nếu có).
– Yêu cầu bảo hộ ( 02 bản).
– Các tài liệu liên quan (nếu có).
     Khách hàng: Trong trường hợp này đơn đăng ký sáng chế của tôi cần bao lâu để được giải quyết  thưa Luật sư?
     Lut Sư: Đơn của Quý khách sẽ được chia làm hai giai đoạn xử lý:
– Công bố đơn: 18 tháng kể từ ngày ưu tiên.
– Thẩm định nội dung: 12 tháng từ ngày có yêu cầu thẩm định nội dung hoặc  ngày công bố.
     Khách Hàng: Luật sư có thể cho tôi biết về chi phí, lệ phí khi đăng ký độc quyền sáng chế là bao nhiêu?
     Lut sư: Lệ phí để tiến hành đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế theo hiệp ước PCT ( chưa tính phí dịch vụ )
– Lệ phí nộp đơn: 180.000 đồng.
– Lệ phí công bố đơn: 120.000 đồng .
– Phí thẩm định nội dung: 420.000 đồng.
– Lệ phí cấp bằng : 120.000 đồng.
– Lệ phí đăng bạ: 120.000 đồng.
Đ được tư vn chi tiết, Quý khách vui lòng liên h: 
Dang Quy Tien (Mr).
Hotline: 0978938505.
Email:luatsubanquyen@gmail.com