Đăng Ký Sáng Chế – Tư vấn đăng ký sáng chế

       Về Vấn Đề Sáng Chế – Luật Sư Trung Tâm Thương Hiệu có buổi trả lời Khách hàng như sau:
Khách Hàng:
Luật sư có thể cho tôi biết thế nào được coi là sáng chế không ạ?
Luật Sư:
 Sáng chế là sản phẩm, quy trình công nghệ do con người tạo ra mà không phải có sẵn trong thiên nhiên được con người phát hiện ra.

      Khách Hàng :Sáng chế của tôi được cấp bằng khi nào thưa Luật sư?
      Luật Sư:
– Sáng chế của Quý  khách được cấp bằng độc quyền khi sáng chế của Quý khách có tính mới, có tính sáng tạo, có khả năng áp dụng công nghiệp.
– Sáng chế của Quý khách có thể được bảo hộ ở Việt Nam theo công ước Paris hoặc theo PCT nếu như sáng chế được nộp vào Việt Nam trong một khoảng thời gian nhất định :
+ Sáng chế nộp theo hiệp ước PCT : 31 tháng kể từ ngày nộp đơn.
+ Sáng chế nộp theo công ước Paris : 12 tháng kể từ ngày nộp đơn.
+ Đơn đăng ký nộp trực tiếp nhưng không có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên.
       Khách Hàng: Vậy có khi nào sáng chế của tôi không được nhà nước bảo hộ không thưa Luật sư?
        Luật Sư:
Có một vài đối tượng không được nhà nước bảo hộ dưới danh nghĩa sáng chế như :
– Phát minh, lý thuyết khoa học, phương pháp toán học.
– Sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và phương pháp để thực hiện các hoạt động trí óc, huấn luyện vật nuôi, kinh doanh, thực hiện trò chơi, chương trình máy tính.
– Giải pháp mang tính thẩm mỹ.
– Cách thức thể hiện thông tin.
– Giống thực vật, động vật.
– Quy trình sản xuất động, thực vật không phải quy trình vi sinh.
– Phương pháp chữa bệnh, phòng ngừa bệnh cho người và động vật.
– Những sáng chế trái với đạo đức, pháp luật, có hại cho an ninh quốc gia.
        Khách Hàng: Vậy để đăng ký sáng chế tôi cần chuẩn bị tài liệu gì thưa Luật sư?
        Luật Sư:
Để được cấp bằng đăng ký sáng chế tại cục SHTT Quý khách cần nộp đơn tại cục SHTT và khi nộp đơn đăng ký sáng chế nộp tại cục SHTT sẽ phải trải qua các bước sau:
b1: thẩm định hình thức : trong vòng 01 tháng kể từ ngày nộp đơn, kết thúc giai đoạn này, đơn sẽ được chấp nhận là đơn hợp lệ và sẽ đăng trên Công báo của Cục SHTT.
b2: Công bố đơn kiểu dáng trong vòng 2 tháng kể từ ngày đơn được chấp nhận hợp lệ.
b3: Thẩm định nội dung đơn trong vòng 12 tháng kể từ ngày đơn đucợ đang trên công báo của Cục SHTT, kết thúc giai đoạn này cục sẽ kết luận về các tiêu chuẩn bảo hộ của sáng chế trong phạm vi đã nộp đơn
      Khách hàng: Tôi cần chuẩn bị những tài liệu gì để tiến hành đăng ký sáng chế thưa Luật sư?
       Luật sư: Quý khách chỉ cần chuẩn bị và cung cấp cho chúng tôi
+ Bản mô tả sáng chế.
+ Bản vẽ kĩ thuật của sáng chế.
+ Bản yêu cầu bảo hộ.
+ Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, quyền nộp đơn( nếu có ).
+ Giấy ủy quyền (do Trung tâm Thương hiệu cung cấp ).
+ Tờ khái sáng chế.
+ Bản tóm tắt sáng chế.
        Khách hàng: Sáng chế của tôi được bảo hộ bao lâu thưa Luật sư?
        Luật sư: Sáng chế của Quý khách có hiệu lực 20 năm nếu như nộp phí duy trì thường niên.

            Liên hệ 0978938505 (Mr.Tiên) hoặc Email: luatsubanquyen@gmail.com để được hỗ trợ!!!