Đăng Ký Sáng Chế Và Những Điều Cần Biết

 1.Khái Niệm:
 Sáng chế được hiểu đơn giản là giải pháp kỹ thuật được cụ thể hóa dưới dạng sản phẩm mới hay quy trình mới không phải nghiễm nhiên mà có.
 Sáng chế được cấp Bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng được: tính mới, có trình độ sáng tạo, có khả năng áp dụng công nghiệp.
 Sáng chế được cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu sáng chế đó không đáp ứng tính sáng tạo nhưng có tính mới và có khả năng áp dụng công nghiệp và không phải là hiểu biết thông thường.

 2.Các Đối Tượng Không Thuộc Phạm Vi Bảo Hộ Sáng Chế:
 – Phát minh, lý thuyết khoa học, phương pháp toán học.
 – Sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và phương pháp thực hiện các hoạt động trí óc, huấn luyện vật nuôi, thực hiện trò chơi, kinh doanh,chương trình máy tính.
 – Cách thức thể hiện thông tin
 – Giải pháp chỉ mang đặc tính thẩm mỹ.
 – Giống thực vật, giống động vật.
 – Quy trình sản xuất thực vật, động vật chủ yếu mang bản chất sinh học mà không phải là quy trình vi sinh.
 – Phương pháp phòng ngừa chuẩn đoán và chữa bệnh cho người và động vật.
 Đối tượng của Sáng chế có thể là Vật hay Quy Trình hoặc cả hai đối tượng
+ Đối với sáng chế là Vật : bằng sáng chế sẽ bảo hộ các bộ phận cấu tạo nên vật và cách thức vận hành.
 + Đối với sáng chế là Quy Trình: Bằng sáng chế sẽ bảo hộ các bước cơ bản để thực hiện Quy Trình.
 3. Thời gian xử lý hồ sơ đăng ký sáng chế:

 – Thời gian thẩm định hình thức: 01 tháng từ ngày nhận đơn
 – Thời gian công bố đơn: 18 tháng kể từ ngày ưu tiên  hoặc tháng thứ 2 tính từ ngày có yêu cầu thẩm định nội dung

 – Thời gian thẩm định nội dung: 12 tháng từ ngày có yêu cầu thẩm định nội dung hoặc ngày công bố
 – Thời gian bảo hộ đối với quyền sáng chế là 20 năm, đối với Bằng độc quyền giải pháp hữu ích là 10 năm. Và cả hai đều phải nộp phí duy trì mỗi năm 1 lần.
4. Tài Liệu, Hồ Sơ Cần Chuẩn Bị :
 – 02 Tờ khai (theo mẫu)
 – 02 Bản mô tả (bao gồm cả hình vẽ nếu có)

 – 02 bản Yêu cầu bảo hộ
 – Các tài liệu liên quan (nếu có)
 – Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Mọi Thông tin chi tiết Quý Khách vui lòng liên hệ:

Đặng Quý Tiên (Mr)
Hotline: 0978938505
Email: luatsubanquyen@gmail.com