Đăng ký bản quyền tác giả nhanh nhất

Đăng ký bản quyền tác giả nhanh nhất. Tác phẩm được sinh ra từ quá trình lao động sáng tạo của con người đều đáng quý. Việc đăng ký bản quyền tác giả trước khi tác phẩm được công bố là vô cùng cần thiết. Sở dĩ quyền tác giả phát sinh kể từ lúc tác phẩm được sáng tạo và thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định. Tuy nhiên, không thể chắc chắn rằng, tác phẩm sẽ là duy nhất khi vấn nạn bản quyền và vi phạm bản quyền hiện nay đang căng như dây đàn.

Liên hệ 0978938505 (Mr.Tiên) để được tư vấn trực tiếp!!!

Khi xuất hiện một tác phẩm tương tự, hay người khác lấy tác phẩm của mình thì phải làm thế nào? Phải chứng minh? Liệu tác giả khi ấy có đòi lại được tác phẩm của mình không? Trước khi phát sinh sao không tìm cách phòng chống? Chính là đăng ký bản quyền tác giả với Cục bản quyền tác giả Việt Nam. Chỉ cần là tác phẩm do chính mình sáng tạo nên, không ăn cắp, sao chép từ một tác phẩm khác thì đều có thể đăng ký bản quyền tác giả. Thủ tục đơn giản, thời gian đăng ký ngắn, chỉ càn 15-20 ngày kể từ ngày cung cấp những tài liệu hợp lệ, sẽ có giấy chứng nhận quyền tác giả.

Trung tâm thương hiệu hỗ trợ tác giả là cá nhân, tập thể muốn đăng ký bản quyền tác giả. Chỉ cần cung cấp cho Chúng tôi những giấy tờ sau:

  • 01 Tờ khai do Luật Quốc Dân soạn thảo;
  • 01 Giấy cam đoan do Luật Quốc Dân soạn thảo;
  • 01 Giấy ủy quyền do Luật Quốc Dân soạn thảo.
  • Văn bản đồng ý của các chủ sở hữu nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung do Luật Quốc Dân soạn thảo (nếu có sở hữu chung).

Liên hệ 0978938505 (Mr.Tiên) để được tư vấn trực tiếp!!!