Đăng ký bản quyền tác giả – bảo vệ bản quyền một cách tối đa

Hướng dẫn soạn thảo hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam.

Đăng ký bản quyền tác giả – bảo vệ bản quyền một cách tối đa. Đăng ký bản quyền tưởng chừng như chẳng cần thiết, ấy thế mà lại vô cùng quan trọng. Khác với các đối tượng sở hữu công nghiệp khác, quyền tác giả được phát sinh khi tác phẩm được định hình và thể hiện dưới một hình thức nhất định, không kể tác phẩm đã công bố hay chưa công bố, đăng ký hay chưa đăng ký. Nếu hiểu theo nghĩa này, rất nhiều người sẽ nghĩ rằng “đương nhiên” được bảo hộ, thủ tục đăng ký là không cần thiết. Tuy nhiên, vai trò của việc đăng ký bản quyền với Cục bản quyền tác giả được thể hiện khi xuất hiện hành vi vi phạm bản quyền.

Trong trường hợp, tác phẩm đã được cấp Giấy chứng nhận bản quyền tác giả thì việc chứng minh tác phẩm thuộc về ai sẽ rất dễ dàng, tác giả không có nghĩa vụ chứng minh với cơ quan chức năng có thẩm quyền về quyền sở hữu đối với tác phẩm. Trường hợp, tác phẩm chưa đăng ký trong trường hợp có tranh chấp, tác giả phải chứng minh được sự ra đời của tác phẩm là quá trình lao động sáng tạo của tác giả. Và khi đó, việc chứng minh tác phẩm sẽ rất khó khăn, bởi hành vi vi phạm bản quyền ngày càng tinh vi.

Liên hệ 0978938505 (Mr.Tiên) để được tư vấn trực tiếp!!!

Do vậy, đăng ký bản quyền tác giả tường chừng như không cần thiết nhưng lại vô cùng quan trọng là ở đó. Trung tâm thương hiệu  – Luật Quốc Dân hỗ trợ các tác giả là cá nhân, tập thể có nhu cầu đăng ký quản quyền. Thủ tục đăng ký bản quyền vô cùng đơn giản, tùy thuộc vào từng đối tượng cụ thể mà hồ sơ tài liệu là khác nhau. Chỉ cần cung cấp cho Chúng tôi những thông tin sau:

  • Tờ khai đăng ký bản quyền tác giả (Mẫu do Trung tâm thương hiệu cấp);
  • Giấy cam đoạn (Mẫu do Trung tâm thương hiệu cấp);
  • Quyết định giao nhiệm vụ (nếu đăng ký cho Doanh nghiệp);
  • Hợp đồng ủy quyền (Mẫu do Trung tâm thương hiệu cấp);
  • Giấy phép ĐKKD (đăng ký cho Doanh nghiệp);
  • CMND tác giả;
  • Tác phẩm cần đăng ký;

Liên hệ 0978938505 (Mr.Tiên) để được tư vấn trực tiếp!!!