Khiếu nại liên quan đến việc cấp văn bằng bảo hộ

Hướng dẫn soạn thảo hồ sơ chuyển nhượng nhãn hiệu

Khiếu nại và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc cấp văn bằng bảo hộ. Một nhãn hiệu thông thường cần trải qua 4 giai đoạn chính trong quá trình đăng ký nhãn hiệu hàng hóa:

  • Xét nghiệm hình thức đơn;
  • Công bố đơn;
  • Xét nghiệm về mặt nội dung;
  • Thông báo cấp văn bằng bảo hộ.

Liên hệ 0978938505 (Mr.Tiên) để được tư vấn trực tiếp!!! 

Việc một nhãn hiệu có được cấp văn bằng bảo hộ sau khoảng thời gian từ 12-14 tháng còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Nhãn hiệu có thể bị từ chối ở hai giai đoạn là thẩm định hình thức và thẩm định nội dung. Có thể là quyết định từ chối về mặt hình thức, từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc người thứ ba nhận thấy nhãn hiệu có yếu tố vi phạm. Vậy nếu rơi vào những trường hợp nói trên, chủ đơn đăng ký phải làm cách nào để bảo vệ được quyền lợi của mình? Luật Quốc Dân giới thiệu với bạn đọc về việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc cấp văn bằng bảo hộ như sau:

– Người có quyền khiếu nại: Là người nộp đơn hoặc người thứ ba quyết định cấp Văn bằng.

– Thủ tục khiếu nại: Có thể nộp đơn khiếu nại qua ba con đường: Thông qua đại diện sở hữu công nghiệp Luật Quốc Dân, nộp đơn trực tiếp tại Cục SHTT hoặc qua bưu điện tới Cục SHTT. Nội dung của đơn khiếu nại phải nêu rõ những nội dung chính sau: Thông tin người khiếu nại, số, ngày ký, nội dung Quyết định hoặc Thông báo bị khiếu nại; số đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ liên quan; tên đối tượng cần được bảo hộ nêu trong đơn; nội dung, lý lẽ, dẫn chứng minh hoạ cho lý lẽ khiếu nại; đề nghị cụ thể về việc sửa chữa hoặc huỷ bỏ Quyết định hoặc kết luận liên quan.

– Sau khi nhận được Đơn khiếu nại, Cục SHTT sẽ ra quyết định giải quyết khiếu nại và công bố quyết định giải quyết khiếu nại trên Công báo sở hữu công nghiệp.

– Trong trường hợp, nhận được ý kiến trả lời khiếu nại của Cục SHTT nhưng người khiếu nại vẫn chưa hài lòng thì có quyền khiếu nại với Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc khởi kiện theo thủ tục tố tụng hành chính.

– Thời hiệu khiếu nại: Khiếu nại lần đầu được thực hiện trong vòng chín mươi ngày, kể từ ngày người có quyền khiếu nại nhận được hoặc biết được quyết định hoặc thông báo về việc xử lý đơn khiếu nại liên quan đến việc cấp văn bằng bảo hộ. Khiếu nại lần thứ hai là ba mươi ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu mà khiếu nại đó không được giải quyết hoặc tính từ ngày người có quyền khiếu nại nhận được hoặc biết được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu.

Liên hệ 0978938505 (Mr.Tiên) để được tư vấn trực tiếp!!!