Quy trình xem xét đơn đăng ký nhãn hiệu

Quy trình xem xét đơn đăng ký nhãn hiệu. Đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp tại Cục sở hữu trí tuệ có địa chỉ tại 386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội hoặc hai văn phòng đại diện của Cục tại Đà Nẵng và Tp. Hồ Chí Minh. Đơn đăng ký nhãn hiệu phải đáp ứng được các quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ. Mỗi một đơn đăng ký khi được nộp, ngày nộp đơn sẽ được ghi nhận là ngày ưu tiên, có nghĩa là những đơn đăng ký trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu của Bạn đều sẽ bị từ chối. Thời gian kể từ lúc nộp đơn đến khi được cấp văn bằng bảo hộ rơi vào khoảng từ 12 – 14 tháng.

Liên hệ 0978938505 (Mr.Tiên) để được tư vấn trực tiếp!!!

Vậy quy trình đăng ký nhãn hiệu sẽ được diễn ra như thế nào?

  • Thẩm định hình thức: Giai đoạn đầu tiên sau khi đơn đăng ký nhãn hiệu được tiếp nhận là kiểm tra về mặt hình thức đơn đăng ký về việc phân nhóm, thông tin chủ đơn, mẫu nhãn hiệu, việc này được diễn ra trong vòng 01 tháng.
  • Trường hợp đơn đăng ký đáp ứng được điều kiện => Cục SHTT ra quyết định chấp nhận về mặt hình thức.
  • Trường hợp đơn đăng ký không đáp ứng được điều kiện => Cục SHTT ra quyết định dự định từ chối về hình thức, yêu cầu chủ đơn sửa đổi, bổ sung. Thời hạn sửa đổi là 01 tháng kể từ ngày có công văn.
  • Đăng công báo: Trong thời gian từ 02 tháng sau khi đơn được chấp nhận về mặt hình thức.
  • Thẩm định nội dung: Việc thẩm định nội dung là việc xem xét các đối tượng trong đơn có đáp ứng được điều kiện pháp luật sở hữu trí tuệ hay không. Thời hạn thẩm định nội dung là 09 tháng kể từ ngày công bố đơn.
  • Trường hợp nhãn hiệu đáp ứng đủ điều kiện => Cục SHTT ra thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ.
  • Trường hợp nhãn hiệu không đáp ứng được điều kiện => Cục SHTT ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ. Chủ đơn tiến hành xem xét, sửa đổi, trả lời, khiếu nại ý kiến để được cấp văn bằng bảo hộ.
  • Cấp văn bằng bảo hộ: Sau khi có quyết định cấp văn bằng bảo hộ của Cục sở hữu trí tuệ, chủ đơn tiến hành nộp phí và lệ phí cấp văn bằng. Sau thời gian 02-03 tháng sau khi nộp đầy đủ các khoản phí => Cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Liên hệ 0978938505 (Mr.Tiên) để được tư vấn trực tiếp!!!