Đăng ký nhãn hiệu dược phẩm tại Úc và những điều cần lưu ý

Người đăng ký nhãn hiệu dược tại Úc cần quan tâm đặc biệt đến việc nhãn hiệu mình đăng ký có chứa các cụm từ, tiền tố, hậu tố của dược chất/thuốc theo danh pháp quốc tế (INN).

INN do tổ chức Y tế thế giới WHO lập ra với mục đích xác định một tên gọi quốc tế thống nhất cho tất cả các loại thuốc, dược phẩm; paracetamol là một ví dụ của INN. Ngoài ra, cơ sở dữ liệu INN của WHO còn chỉ ra cả những hậu tố phổ biến của các dược phẩm như –ol; -il; -astine v.v…

Tại Úc, cơ quan nhãn hiệu (ATMO) sẽ chỉ chấp nhận bảo hộ những nhãn hiệu dược phẩm có chứa những thành phần của INN nếu nó đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  • Hàng hóa, dịch vụ của nhãn hiệu được đăng ký cho các sản phẩm dược, hoặc các sản phẩm liên quan đến dược.
  • Nhãn hiệu trùng hoặc có chứa INN.
  • Hàng hóa đăng ký trong đơn không phải là chỉ dẫn sai lệch so với INN trong nhãn hiệu và
  • Phần còn lại của nhãn hiệu (ngoài INN) phải có đủ khả năng phân biệt.

Một ví dụ về điều kiện thứ tư để nhãn hiệu được bảo hộ: Nhãn hiệu “Happy Equine” có thể sẽ không được bảo hộ vì phần chữ có hậu tố -quin(e) là một tên gọi của chế phẩm dược và chữ cái “E” là một yếu tố đơn giản.

Để đánh giá khả năng phân biệt của tổng thể nhãn hiệu có chứa INN ta có thể xem xét:

  • Phần tiền tố/hậu tố INN ngắn hơn nhiều so với tổng thể nhãn hiệu
  • Phần INN có ý nghĩa yếu trong tổng thể nhãn hiệu.
  • Phần hậu tố được sử dụng rộng rãi ngoài phạm vi giới hạn trong INN
  • INN ngắn giới hạn từ 2-3 ký tự.
  • INN không chỉ chính xác tên một loại thuốc, dược chất nào.

Trong đó, các yếu tố thứ nhất và thứ 2 là quan trọng nhất. Ví dụ nhãn hiệu thuốc Zelcivol có thể được bảo hộ do phần hậu tố -ol rất ngắn và chỉ là yếu tố phụ do ý nghĩa tập trung vào phần chữ “Zelci”  

Một lưu ý nữa đó là danh sách INN có thể được WHO cập nhật thường xuyên và có thể ảnh hưởng đến khả năng đăng ký nhãn hiệu của bạn.