Sửa đổi nhãn hiệu có hình mô phỏng bản đồ Việt Nam

Nhãn hiệu có hình mô phỏng bản đồ Việt Nam. Thông báo số 7296/TB-SHTT do Cục Sở hữu trí tuệ ban hành ngày 27/8/2013 quy định về nhãn hiệu chứa hình ảnh mô phỏng bản đồ Việt Nam. Theo nội dung Thông báo, những nhãn hiệu có mô phỏng hình ảnh bản đồ Việt Nam phải thể hiện được hình ảnh của hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Đối với đơn đăng ký nhãn hiệu chứa hình ảnh mô phỏng bản đồ Việt Nam nhưng chưa thể hiện hai quần đảo thì phải tiến hành sửa đổi, bổ sung. Đối với những nhãn hiệu đã được cấp văn bằng thì bắt buộc phải sửa đổi, bổ sung hình ảnh này. 

Liên hệ 0978938505 (Mr. Tiên) để được tư vấn trực tiếp!!!

Naci Law – Đại diện Sở hữu công nghiệp – Cục Sở hữu trí tuệ sẽ hỗ trợ quý khách hoàn tất các thủ tục sửa đổi phù hợp với quy định của pháp luật. Chủ sở hữu nhãn hiệu chỉ cần cung cấp cho chúng thông những tài tiệu sau: 

  • Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (bản gốc)
  • Mẫu nhãn hiệu mới được sửa đổi.

Tiến hành sửa đổi nhãn hiệu chứa hình ảnh mô phỏng bản đồ đất nước Việt Nam để phòng ngừa rủi ro có thể phát sinh trong quá trình sử dụng nhãn hiệu. Đặc biệt, hình ảnh đất nước Việt Nam toàn vẹn thể hiện chủ quyền dân tộc, sự tự tôn của nhân dân Việt Nam, là trách nhiệm của mọi công dân.

Liên hệ 0978938505 (Mr.Tiên) để được tư vấn trực tiếp!!!