Đăng ký nhãn hiệu tại Tây Ninh

Đăng ký nhãn hiệu tại Tây Ninh. Tây Ninh là một tỉnh đồng bằng thuộc vùng Đông Nam Bộ với địa hình bằng phẳng và khí hậu trung bình tương đối ấm áp. Điều kiện từ nhiên nơi đây hỗ trợ nền kinh tế của tỉnh triển khai phát triển đa dạng nhiều ngành nghề, trên tất cả các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, du lịch.

Thương hiệu được xây dựng tại khu vực này hết sức quan trong trọng việc bảo vệ hình ảnh doanh nghiệp và giữ vững sức cạnh tranh trước các doanh nghiệp đối thủ. Đối với thị trường nhiều chủ thể cùng kinh doanh một loại hàng hóa, người tiêu dùng ưu tiên chọn sản phẩm có thương hiệu, đã xây dựng được sự tin tưởng trong tâm lý khách hàng. Nhãn hiệu sử dụng cho sản phẩm được Nhà nước và pháp luật công nhận bảo hộ là tiền đề vững chắc giúp doanh nghiệp tự do mở rộng mạng lưới thương mại phù hợp với tiêu chí của mình.

Đơn đăng ký nhãn hiệu bao gồm:

  • Thông tin chủ sở hữu nhãn hiệu;
  • Mẫu nhãn hiệu;
  • Nhóm sản phẩm mang nhãn hiệu.

Thời gian đăn ký nhãn hiệu trong 12-14 tháng. Doanh nghiệp tại Tây Ninh có thể tiến hành đăng ký tại Văn phòng đại diện Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ thành phố Hồ Chí Mình, Cục Sở hữu trí tuệ thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ Hà Nội.