Đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan

Đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan

Thái Lan là một quốc gia có trình độ phát triển cao trong khu vực Đông Nam Á. Việc hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN lại càng biết Thái Lan trở thành một thị trường xuất khẩu hấp dẫn cho các doanh nghiệp Việt Nam. Để hỗ trợ những doanh nghiệp, cá nhân muốn phát triển thương hiệu tại quốc gia này, Trung tâm Thương hiệu xin giới thiệu sơ lược về thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan như sau:

Đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan
Đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan

Theo sơ đồ này, ta có thể thấy thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan cũng tương đồng với đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam. Đơn nhãn hiệu cũng phải trải qua giai đoạn xét nghiệm nội dung, xét nghiệm hình thức và công bố.

Tuy nhiên điểm khác biệt là đơn đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan chỉ được công bố sau khi đã trải qua giai đoạn xét nghiệm nội dung, và nếu không có bên thứ ba nào phản đối, đơn sẽ chính thức được cấp văn bằng bảo hộ.

Một điểm khác biệt nữa đó là giai đoạn xét nghiệp nội dung tại Thái Lan ngắn hơn ở Việt Nam (chỉ khoảng 90 ngày).

Để được tư vấn chi tiết về thủ tục và chi phí đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan, vui lòng liên hệ:

TRUNG TÂM THƯƠNG HIỆU

Email: luatsubanquyen@gmail.com

Tel: 0466861846

Facebook messengerFacebook messenger