Patent là gì? Đăng ký sáng chế

Patent là gì? Đăng ký sáng chế

Patent là gì? Đăng ký sáng chế. Patent là giấy chứng nhận về sáng chế được pháp luật công nhận và cấp cho chủ sở hữu sáng chế. Patent được cấp khi sáng chế đăng ký bảo hộ có tính mới, tính sáng tạo và có khả năng áp dụng công nghiệp.

Liên hệ 0978938505 (Mr.Tiên) để được tư vấn trực tiếp!!!

  • Tính mới: Sáng chế chưa được sử dụng, mô tả, công bố tại bất kỳ thời điểm, ở bất kỳ địa điểm nào trên thế giới
  • Tính sáng tạo: Sáng chế mang những đặc điểm kỹ thuật mà sự hiểu biết thông thường về lĩnh vực tương ứng không thể nghĩ ra, có một bước tiến nổi bật so với các sáng chế khác trong cùng lĩnh vực
  • Có khả năng áp dụng công nghiệp: Sáng chế có thể áp dụng khoa học kỹ thuật để tiến hành sản xuất đại trà theo dây chuyền công nghệ, được dùng làm khuôn mẫu để sản xuất các sản phẩm tiếp theo, cung ứng trên thị trường.

Tác giả sáng chế có quyền nhân thân đối với sáng chế: được đặt tên sáng chế, được nêu tên khi công bố sáng chế. Chủ sở hữu sáng chế có quyền tài sản đối với sáng chế: chiếm hữu, sử dụng, định đoạt sáng chế và thu về lợi nhuận mà sáng chế mang lại. Sáng chế chỉ được chấp nhận bảo hộ khi chủ sở hữu sáng chế nộp. Đơn đăng ký sáng chế lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cụ thể:

  • Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam tại Hà Nội:  384-386, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội.
  • Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng: số 26 Nguyễn Chí Thanh – Tp. Đà Nẵng
  • Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh: số 8A/1 Nguyễn Cảnh Chân, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

Đơn đăng ký sáng chế bao gồm:

  • Thông tin chủ sở hữu;
  • Bản mô tả tóm tắt sáng chế;
  • Ảnh chụp mẫu sáng chế.

Thời gian đăng ký sáng chế vào khoảng 36 – 42 tháng kể từ ngày nhận đơn. Đơn đăng ký sáng chế hợp lệ được cấp Patent – Bằng độc quyền sáng chế có thời hiệu trong vòng 20 năm.

Liên hệ 0978938505 (Mr.Tiên) để được tư vấn trực tiếp!!!