Đăng ký nhãn hiệu tại Algeria

Đăng ký nhãn hiệu tại Algeria. Algeria là một quốc gia Bắc Phi có mối quan hệ thân thiết với Việt Nam trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội. Hai bên quốc gia đã có nhiều tiến trình đàm phán hợp tác cùng nhau phát triển, thúc đẩy đầu tư hội nhập toàn cầu. Chính phủ Algeria dành cho các doanh nghiệp Việt nhiều ưu đãi khi sản xuất và kinh doanh tại đây. Để có thể cạnh tranh với thương hiệu bản địa, doanh nghiệp Việt cần bảo hộ thương hiệu trước khi thực hiện các dự án phát triển, bảo đảm được quyền và lợi ích của mình ở nước bạn.

Algeria là một thành viên của Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp và thành viên của Hiệp định Madrid về đăng ký nhãn hiệu quốc tế. Vậy nên, cá nhân, tổ chức Việt Nam có nhiều sự lựa chọn về phương thức bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình.

Liên hệ 0978938505 (M.r Tiên) để được tư vấn trực tiếp!!!

 1. Chỉ định bảo hộ thương hiệu theo Nghị định Madrid

Doanh nghiệp Việt Nam có thể chỉ định bảo hộ thương hiệu theo diện lựa chọn đối tượng là thành viên của Nghị định. Doanh nghiệp cần có Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu của Việt Nam. Sau đó, tiến hành yêu cầu chỉ định tại Văn phòng quốc tế tới Algeria. Cơ quan có thẩm quyền tại Algeria xét nghiệm yêu cầu chỉ định, và chấp nhận bảo hộ thương hiệu đối với chỉ định phù hợp với điều ước quốc tế, luật pháp quốc gia nước này.

 1. Đăng ký bảo hộ thương hiệu trực tiếp tại Algeria

Việc nộp đơn tại Algeria cần thông qua Đại diện Sở hữu trí tuệ nước sở tại. Doanh nghiệp Việt Nam được hưởng quyền ưu tiên theo Công ước Paris đối với nhãn hiệu có quyền ưu tiên. Một nhãn hiệu có thể đăng ký cho nhiều hàng hóa, dịch vụ. Đối với mỗi hàng hóa, dịch vụ đăng ký thêm cần nộp khoản phí theo quy định.

Chuyên viên thẩm định nhãn hiệu tại Algeria tiến hành thẩm định đơn về mặt hình thức, và nội dung đơn theo luật pháp quốc gia. Đơn được chấp nhận bảo hộ nếu đáp ứng đủ điều kiện bảo hộ và sau khi hoàn thành tất cả các yêu cầu hồ sơ. Hỗ trợ điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tập trung vào phát triển công việc, Luật Quốc dân – Đại diện sở hữu công nghiệp của Cục Sở hữu trí tuệ sẽ thay mặt Quý khách hành thực hiện toàn bộ tiến trình đăng ký nhãn hiệu trong nước lẫn quốc tế.

Phạm vi công việc của Luật Quốc dân:

 • Tư vấn trước khi nộp đơn;
 • Liên hệ với Đại diện sở hữu trí tuệ Algeria;
 • Soạn thảo hồ sơ;
 • Tiến hành đăng ký;
 • Theo dõi đơn;
 • Dịch thuật tài liệu;
 • Tiếp nhận và trả lời các công văn.

Chủ sở hữu nhãn hiệu chỉ cần cung cấp các tài liệu tiếng Việt sau đây:

 • Thông tin chủ sở hữu;
 • Mẫu nhãn hiệu;
 • Nhóm sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu.

Thời hạn bảo hộ một nhãn hiệu tại đây là 10 năm và có thể gia hạn nếu chủ sở hữu nhãn hiệu có đơn gia hạn, nộp phí gia hạn theo quy định. Thời hạn để nộp đơn gia hạn là 06 tháng trước khi nhãn hiệu kết thúc thời gian bảo hộ. Nhãn hiệu không được sử dụng liên tiếp trong vòng 03 năm sẽ bị hủy bỏ văn bằng bảo hộ. Hoặc sau 03 năm khi một nhãn hiệu hết thời hạn bảo hộ, chủ thể có nhu cầu có thể đăng ký mới đối với nhãn hiệu đó.

Liên hệ 0978938505 (Mr.Tiên) để được tư vấn trực tiếp!!!