Samsung đứng đầu số sáng chế tại Mỹ

Tập đoàn Samsung sẽ vượt qua IBM và trở thành công ty sở hữu nhiều sáng chế nhất tại Mỹ.

Theo đó Tập đoàn Samsung bao gồm các công ty con là Samsung Electronics, Samsung Display và Samsung SDI đã sở hữu 7,679 sáng chế tại Mỹ.

IBM đã từng là công ty sở hữu nhiều sáng chế nhất trong suốt 22 năm qua với con số 7,005 sáng chế, tiếp theo là Canon với 3,976 và LG 3,616 sáng chế.

Samsung cũng là tập đoàn đứng đầu số đơn sáng chế mới với 4,443 đơn, vượt hơn IMB với 4,126 đơn và LG 2,146 đơn.

Samsung thậm chí còn dẫn đầu nốt cả về số sáng chế kiểu dáng mà họ sở hữu: 1,352 bỏ xa đối thủ thứ hai là LG (469) và cả Mirosoft (302) cũng như Apple (184).

Bất chấp việc sở hữu nhiều sáng chế như vậy tại Mỹ, Samsung vẫn bị đối thủ của họ kiện vi phạm với số tiền lên đến 548 triệu đô.

Theo đánh giá, Samsung đang tăng cường việc đăng ký sáng chế tại Mỹ chủ yếu nhằm mục đích bảo vệ mình trước các vụ kiện sáng chế từ đối thủ cạnh tranh.