Trung Quốc dẫn đầu thế giới về số lượng đăng ký sáng chế

Trung Quốc dẫn đầu thế giới về số lượng đăng ký sáng chế

Theo báo cáo của Tạp chí Sở hữu trí tuệ thế giới, trong năm 2014, số sáng chế của Trung Quốc đã tăng trưởng thêm 12,5% lên 928,000 sáng chế, hơn cả số sáng chế của Mỹ và Nhật cộng lại.

Theo đánh giá của WIPO, Trung Quốc đạt được điều này nhờ những chính sách hỗ trợ và phát triển khoa học của Chính Phủ đặc biệt là các nghiên trong lĩnh vực viễn thông và năng lượng mặt trời.

Được biết, Mỹ đứng thứ hai với 578,000 sáng chế và Nhật Bản về vị trí thứ ba với 325,000 sáng chế.

Trung Quốc dẫn đầu thế giới về số lượng đăng ký sáng chế
Trung Quốc có lượng nộp đơn đăng ký sáng chế tăng 68.6% năm 2016

Tuy nhiên những con số không phải là tất cả bởi nó chưa phản ánh hết được trình độ sáng tạo cũng như giá trị của các sáng chế. Đồng thời, phần lớn các đơn sáng chế trên của Trung Quốc được nộp tại chính quốc gia này ngược lại so với Mỹ và Nhật, rất nhiều sáng chế đều được nộp đơn quốc tế và bảo hộ tại nhiều quốc gia.