Đăng ký bản quyền nhãn hiệu hình búa liềm?

nhãn hiệu hình búa liềm

Đăng ký bản quyền nhãn hiệu hình búa liềm?

Biểu tượng búa-liềm từ lâu đã được coi như biểu tượng của sự liên kết giai cấp công-nông, biểu tượng của tư tưởng cộng sản. Hầu hết các Đảng cộng sản trên thế giới đều sử dụng biểu tượng này cho tổ chức của mình, có thể có một số thay đổi khác tại từng quốc gia nhưng không đáng kể. Nói cách khác, biểu tượng búa-liềm là một biểu tượng quen thuộc và mang tính chất chính trị hơn là thương mại. Vậy có thể đăng ký bản quyền nhãn hiệu với hình búa liềm không? Câu trả lời là Không.

nhãn hiệu hình búa liềm
                                   Nhãn hiệu hình búa liềm

Bởi như đã trình bày, biểu tượng búa liềm rất dễ gây nhầm lẫn với các tổ chức chính trị, việc sử dụng những biểu tượng như vậy cho nhãn hiệu với mục đích thương mại có thể lừa dối, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng cũng như ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức chính trị có biểu tượng bị sử dụng.

Khoản 2 Điều 73 Luật SHTT quy định về dấu hiệu không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu:

Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với biểu tượng, cờ, huy hiệu, tên viết tắt, tên đầy đủ của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp của Việt Nam và tổ chức quốc tế, nếu không được cơ quan, tổ chức đó cho phép;