SỞ HỮU TRÍ TUỆ

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Sở hữu trí tuệ là khái niệm pháp lý chỉ sự bảo hộ của nhà nước đối với các thành quả lao động sáng tạo. Sở hữu trí tuệ gồm hai nhánh là sở hữu công nghiệp và bản quyền.

sở hữu trí tuệ
Ảnh minh họa

Quyền sở hữu trí tuệ là các quyền liên quan tới:

  • Các tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học,
  • Sự thể hiện của các nghệ sĩ biểu diễn, bản ghi âm (thu âm), bản ghi hình (thu hình),
  • Sáng chế thuộc mọi lĩnh vực nỗ lực của loài người, xem thêm bằng sáng chế
  • Phát minh khoa học,
  • Kiểu dáng công nghiệp,
  • Nhãn hiệu (hàng hoá), nhãn hiệu dịch vụ, tên và chỉ dẫn thương mại, thương hiệu, biểu trưng
  • Quyền (bảo vệ) chống cạnh tranh không lành mạnh,
  • Và mọi quyền khác là kết quả của hoạt động trí tuệ trong lĩnh vực công nghiệp/kỹ thuật, khoa học, văn học hay nghệ thuật.