Hướng dẫn soạn thảo hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam.

Hướng dẫn soạn thảo hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam.

Việc bảo hộ các tài sản sở hữu trí tuệ ngày càng được cá nhân/doanh nghiệp trong và ngoài nước quan tâm trong quá trình hoạt động kinh doanh. Hơn ai hết, họ nhận thức được rằng môi trường kinh doanh mở cửa tại Việt Nam đang có sự canh tranh gay gắt và phải chuẩn bị nhiều kiến thức về pháp lý liên quan.

Trong phạm vi bài viết này, Chúng tôi giới thiệu đến các bạn kiến thức về nhãn hiệu bằng thủ tục soạn thảo hồ sơ đăng ký nhãn hiệu. Căn cứ theo quy định của Luật SHTT: “Quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế,kiểu dáng công nghiệp,thiết kế bố trí,nhãn hiệu,chỉ dẫn địa lý được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật này hoặc công nhận đăng ký quốc tế theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên”. Do đó, để được sử dụng độc quyền tên nhãn hiệu (tức tên gọi của sản phẩm) cần tiến hành nộp đơn xác lập quyền tại Cục SHTT.

Hồ sơ đăng ký gồm những gì?

Với một bộ hồ sơ đắng ký nhãn hiệu thông thường, người nộp đơn cần chuẩn bị hoàn chỉnh các thông tin như sau:

  • Tờ khai đăng ký (*);
  • Mẫu nhãn hiệu (**);
  • Giấy ủy quyền (***) nếu nộp đơn thông qua Đại diện SHCN.

Hướng dẫn chi tiết?

(*) tờ khai đăng ký được áp dụng theo biểu mẫu tại Phụ lục A – Mẫu số: 04-NH thông báo số: 11222/TB-SHTT. Trong khi soạn thảo tờ khai, cần lưu ý các thông tin về tên và địa chỉ chủ đơn/mẫu nhãn hiệu/mô tả mẫu nhãn hiệu/tên và địa chỉ của Đại diện SHCN (nếu có)/danh mục sản phẩm và dịch vụ bảo hộ (Danh mục này áp dụng phân loại theo bảng phân loại hàng hóa quốc tế Nixo).

(**) phải cung cấp 08 mẫu nhãn hiệu giống nhau với kích thước tối đa là 80*80mm, đối với các nhãn hiệu màu sắc thì cần cung cấp mẫu nhãn hiệu đúng màu sắc, với nhãn hiệu 3D thì phải kèm theo ảnh chụp hoặc hình vẽ.

(***) tài liệu này Chúng tôi sẽ cung cấp theo mẫu trong trường hợp sử dụng dich vụ.

Trên đây là phần hướng dẫn soạn thảo hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Cục SHTT. Hi vọng là thông tin hữu ích giúp cá nhân/doanh nghiệp.