Hướng dẫn mô tả mẫu nhãn hiệu trong tờ khai đăng ký

đăng ký nhãn hiệu

Việc đăng ký nhãn hiệu chắc hẳn không phải là thủ tục mới lạ của cá nhân/doanh nghiệp đã và đang hoạt động kinh doanh theo pháp luật Việt Nam. Bởi lẽ, trong quá trình làm việc với chuyên ngành tư vấn luật Sở hữu trí tuệ, Chúng tôi đã đại diện cho nhiều cá nhân/doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký với số lượng đơn ngày một tăng vọt. Điều đó tỉ lệ thuận với mức độ quan tâm tới việc đăng ký này. Bài viết trên Chúng tôi đã giới thiệu những điểm cơ bản trong hồ sơ đăng ký nhãn hiệu, vậy cách để mô tả đúng/đủ/tốt để nhãn hiệu có thể được bảo vệ tốt nhất sẽ như thế nào?

Phần mô tả mẫu nhãn hiệu là một phần quan trọng trong tờ khai đăng ký, nó thể hiện được các đặc điểm và chi tiết hóa mẫu nhãn hiệu được nộp, tóm gọn các màu sắc được trình bày.

Đối với nhãn hiệu chữ: yêu cầu mô tả mẫu nhãn hiệu với nhãn hiệu chữ có phần đơn giản.

  • Từ tự đặt và từ tiếng việt: chỉ cần mô tả cấu tạo của từ/được thể hiện dưới dạng màu sắc hay đen trắng
  • Đối với từ tiếng anh: Cần mô tả cấu tạo từ/ý nghĩa của từ đó trong tiếng việt/ được thể hiện dưới dạng màu sắc hay đen trắng
  • Đối với từ tiếng nước ngoài: Cần ghi rõ phiên âm/ý nghĩa của từ trong tiếng việt.

Đối với nhãn hiệu hình: Cần mô tả chi tiết các đặc điểm/màu sắc/bố trí thể hiện của tất cả các hình ảnh có mặt trong nhãn hiệu.

Đối với nhãn hiệu gồm cả hình và chữ: Cần được mô tả theo sự kết hợp hướng dẫn ở hai phần trên. Bản mô tả phải thể hiện được chính xác đặc điểm của nhãn hiệu, nếu việc mô tả có sự sai sót sẽ ảnh hưởng đến tính hợp lệ của đơn về mặt hình thức và có thể bị từ chối theo quy định.