Hướng dẫn soạn thảo hồ sơ gia hạn nhãn hiệu

Hướng dẫn soạn thảo hồ sơ gia hạn nhãn hiệu

Nhãn hiệu có hiệu lực kể từ ngày cấp giấy chứng nhận kéo dài đến hết 10 năm kể từ ngày nộp đơn. Do đó, không đồng nghĩa với việc một nhãn hiệu được cấp giấy chứng nhận thì sẽ có hiệu lực mãi mãi. Muốn được tiếp tục sử dụng nhãn hiệu sau 10 năm, chủ sở hữu phải tiến hành thủ tục gia hạn nhãn hiệu và việc này sẽ lặp lại theo chu trình cứ 10 năm thực hiện một lần. Việc gia hạn này sẽ phải thực hiện nộp hồ sơ tại Cục SHTT và phải đóng lệ phí sử dụng cho 10 năm tiếp theo.

Thủ tục gia hạn được bắt đầu 06 tháng trước thời điểm nhãn hiệu hết hạn, có thể nộp muộn thủ tục gia hạn nhưng không được quá 06 tháng sau ngày nhãn hiệu hết hạn, việc nộp muộn sẽ phát sinh lệ phí bằng 10% mức phí gia hạn theo lệ phí của nhà nước.

Vậy thực hiện thủ tục gia hạn nhãn hiệu có khó không? Để trả lời cho câu hỏi này, Đại diện SHCN – Luật Quốc Dân giới thiệu đến quý bạn đọc bài biết về hướng dẫn soạn thảo hồ sơ gia hạn nhãn hiệu như sau:

Hồ sơ gia hạn bao gồm:

  • Tờ khai gia hạn nhãn hiệu (*);
  • Bản gốc giấy chứng nhận nhãn hiệu có yêu cầu gia hạn (**)
  • Giấy ủy quyền (***) nếu nộp đơn thông qua Đại diện SHCN

Hướng dẫn chi tiết

(*) Tờ khai gia hạn được áp dụng theo biểu mẫu Phụ lục C – Mẫu số: 02-GH/DTVB tại thông báo số: 11222/TB-SHTT. Trong phần tờ khai gia hạn cần lưu ý đến tên và địa chỉ chủ đơn (được thể hiện đúng như tên và địa chỉ tại văn bằng bảo hộ)/tên và chủ đơn của Đại diện SHCN (nếu có); số văn bằng yêu cầu gia hạn và phí,lệ phí.

(**) Đây là tài liệu bắt buộc phải có.

(***) Chúng tôi sẽ cung cấp mẫu tài liệu này.