Vi Phạm Quyền Thương Hiệu

Vi Phạm Quyền Thương Hiệu. Trong nền kinh tế thị trường ngày nay chủ sở hữu thương hiệu luôn phải đối mặt với hành vi xâm phạm quyền.

 Trong bài viết này chúng tôi xin giới thiệu đến Quý khách hàng và các bạn “Các hành vi được cho là vi phạm quyền đối với tên thương mại

 Theo khoản 2 Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009/phần ba/chương IX có quy định rõ: “Mọi hành vi sử dụng chỉ dẫn thương mại trùng hoặc tương tự với tên thương mại của người khác đã được sử dụng trước cho cùng loại sản phẩm, dịch vụ hoặc cho sản phẩm, dịch vụ tương tự, gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh, cơ sở kinh doanh, hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó đều bị coi là xâm phạm quyền đối với tên thương mại.”

 Luật Sở hữu trí tuệ xác định tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân, dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể khác trong cùng lĩnh vực kinh doanh và khu vực kinh doanh.  Tên thương mại bao gồm hai phần: Phần mô tả và phần phân biệt (tên riêng).Để được công nhận là tên thương mại của doanh nghiệp hay cá nhân cần phải đáp ứng được 3 điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 78 Luật Sở hữu trí tuệ về khả năng phân biệt.  Cụ thể là: 1) Chứa thành phần tên riêng để phân biệt; 2) Không trùng và tương tự tới mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ trước đó; 3) Không trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với tên thương mại của người khác đã sử dụng trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.

 Điều đáng nói là đôi khi nguyên nhân dẫn đến hành vi xâm phạm này phần nhiều là những lỗ hổng, chồng chéo và không nhất quán về luật và thẩm quyền.

 Ví dụ: Công ty cổ phần nhựa Bình Minh – được chứng nhận thương hiệu quốc gia-đã đăng ký bảo hộ tên thương mại Bình Minh tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ.
 Một công ty TNHH-Thương mại-Sản xuất nhựa ống Bình Minh được sở kế hoach đầu tư Tp.HCM cấp giấy phép kinh doanh, trên sản phẩm của công ty này cũng chỉ ghi là Bình Mình gây nhầm lẫn với nhãn hiệu Bình Minh đã có uy tín.

  Có thể thấy sự mâu thuẫn trong hoạt động của hai cơ quan và cần thiết phải kiểm tra xem tên công ty có trùng với tên thương mại đã được đăng ký hay chưa rồi mới xem xét cấp giấy phép kinh doanh.