Thủ tục đăng ký nhãn hiệu – dễ hay khó?

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu – dễ hay khó? Có rất nhiều người băn khoăn khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu. Họ lo ngại thủ tục rườm rà, tuy nhiên đăng ký nhãn hiệu lại vô cùng đơn giản. Bạn có thể lựa chọn hai phương thức:

Thứ nhất: Nộp đơn trực tiếp tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Thứ hai: Có thể nộp đơn thông qua Đại diện sở hữu công nghiệp của Cục sở hữu trí tuệ.

Phương thức thứ nhất có mức độ rủi ro cao. Bởi lẽ, nếu cá nhân hoặc tổ chức trực tiếp nộp đơn thì việc theo dõi đơn sẽ rất vất cả, thời gian đăng ký nhãn hiệu kể từ lúc nộp đơn đến khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu rơi vào khoảng từ 12-14 tháng. Trong quá trình đó, Cục sở hữu trí tuệ tiến hành xem xét đơn quan hai giai đoạn, thẩm định hình thức và thẩm định nội dung, vậy đơn đăng ký nhãn hiệu nếu không được theo dõi chặt chẽ sẽ gặp phải những trường hợp: Từ chối về mặt hình thức, phản đối cấp, từ chối về mặt nội dung hoặc quá hạn nộp phí nếu nhãn hiệu được cấp giấy chứng nhận. Chưa kể đến việc bản thân nhãn hiệu của mình đã có bên khác đăng ký rồi, mình sẽ mất chi phí và thời gian chờ đợi => dẫn tới không được việc gì.

Phương thức thứ hai có ưu thế chủ thể ủy quyền cho một bên đại diện, họ có nghĩa vụ theo dõi đơn đăng ký nhãn hiệu cho đến khi nhận được quyết định cuối cùng của Cục. Trong trường hợp, có bất cứ sự việc nào xảy thì đại diện sẽ cập nhật tình hình, thông báo, xin ý kiếm của chủ đơn để trả lời ý kiến của Cục.

Nếu để căn ce lựa chọn hai phương án, thì bạn sẽ chọn phương án nào? Trung tâm thương hiệu hỗ trợ các cá nhân, tổ chức trong việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, chỉ cần cung cấp cho Chúng tôi những thông tin sau đây:

  • Giấy ủy quyền (Mẫu do Trung tâm thương hiệu);
  • Mẫu nhãn hiệu;
  • Danh mục sản phẩm, dịch vụ;
  • Thông tin người nộp đơn.