Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả

Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả. Bạn đang có nhu cầu đăng ký bản quyền tác giả nhưng chưa biết thủ tục như thế nào? Nộp tại cơ quan Nhà nước nào? Việc đăng ký bản quyền tác giả với mục đích bảo vệ bền vững tài sản sáng tạo của bản thân tác giả. Một tác phẩm khi đã được thể hiện hoặc định hình dưới một hình thức vật chất nhất định đã có quyền tác giả. Tuy nhiên, ở Việt Nam chỉ khi có những cơ sở pháp lý nhất định thì việc bảo vệ quyền tác giả mới trở nên chặt chẽ. Trong phạm vi bài viết này, Luật Quốc Dân giới thiệu đến bạn đọc về thủ tục đăng ký bản quyền tác giả.

Liên hệ 0978938505 (Mr.Tiên) để được tư vấn trực tiếp!!!

Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả có thể nộp hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả tại Cục bản quyền tác giả Việt Nam có trụ sở tại Hà Nội hoặc văn phòng đại diện của Cục ở Đà Nẵng và Tp.Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, hai văn phòng đại diện trên được thành lập với mục đích tiếp nhận hồ sơ ở khu vực Miền Trung, phía Nam còn việc xử lý và giải quyết thì phải chuyển về trụ sở chính. Thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Để đăng ký bản quyền tác giả, cần thiết phải có những tài liệu sau:

KHÁCH HÀNG cần chuẩn bị

 • Tờ khai đăng ký quyền tác giả ( theo mẫu).
 • 02 bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả.
 • Hợp đồng ủy quyền ( theo mẫu).
 • Tuyên bố quyền tác giả (theo mẫu).
 • Tài liệu chứng minh quyền nộp hồ sơ, nếu người nộp hồ sơ thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa.
 • Văn bản đồng ý của đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả.
 • Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả thuộc sở hữu chung.
 • Một số giấy tờ liên quan theo tích chất từng vụ việc;

Phạm vi dịch vụ Luật Quốc Dân

 • Tư vấn toàn bộ những vấn đề pháp lý liên quan tới việc bảo hộ quyền tác giả.
 • Hướng dẫn Quý khách hàng chuẩn bị những giấy tờ cần thiết để thực hiện bảo hộ quyền tác giả.
 • Soạn thảo hồ sơ thực hiện bảo hộ quyền tác giả.
 • Thay mặt Quý khách hàng thực hiện mọi thủ tục tại cơ quan có thẩm quyền.
 • Xử lý tất cả những vấn đề phát sinh trong quá trình nộp hồ sơ.

Liên hệ 0978938505 (Mr.Tiên) để được tư vấn trực tiếp!!!