12 nước thành viên đồng loạt công bố toàn văn Hiệp định TPP

12 nước thành viên đồng loạt công bố toàn văn Hiệp định TPP. Hiệp định TPP sau 05 năm nỗ lực đàm phán thì bước đầu cũng đã có kết quả khi được tất cả các nước thành viên nhất trí, đồng thuận. Đúng dịp trong 1 tháng sau khi kết thúc đàm phán, hiệp đình này đã được các nước thành viên công bố công khai trên toàn quốc gia mặc dù vẫn chưa hoàn tất thủ tục rà soát pháp lý. Hiệp định bao gồm 30 chương với hơn 200 trang, nêu rõ toàn bộ các điều khoản, cam kết  mà các nước thỏa thuận đạt được và quốc gia được giao nhiệm vụ lưu chiểu văn kiện Hiệp định là New Zealand.

Liên hệ 0978938505 (Mr.Tiên) để được tư vấn trực tiếp!!!

Chiều ngày 05/11/2015, Việt Nam cũng đã công bố bản Tiếng Anh của Hiệp định thông qua Bộ Công Thương để các doanh nghiệp, cá nhân quan tâm có điều kiện tìm hiểu. Theo trình tự thì Hiệp định này phải được Quốc Hội 12 nước thành viên tham gia thông qua, sau đó mới tiến hành ký kết. Tuy nhiên, dự tính thời điểm chậm nhất ký kết sẽ vào khoảng quý 1 năm 2016. Như vậy, hiệp định sẽ là dấu mốc quan trọng để tạo lập một môi trường cạnh tranh công bằng, song phẳng cho các nước tham gia. Chính phủ Việt Nam rất phấn khởi và ủng hộ hiệp định này bởi những chính sách về thuế quan vô cùng có lợi, cùng với những điều khoản khắt khe về sở hữu trí tuê trong đó có liên quan đến việc đăng ký nhãn hiệu độc quyền

Liên hệ 0978938505 (M.r Tiên) để được tư vấn trực tiếp!!!