Tré Bà Đề – Câu chuyện về việc đăng ký nhãn hiệu trước hay sử dụng nhãn hiệu trước

Tré Bà Đề – Câu chuyện về việc đăng ký nhãn hiệu trước hay sử dụng nhãn hiệu trướcTrong những ngày vừa qua, câu chuyện tranh chấp về một loại bánh đặc sản tại Đà Nẵng đang trở nên rầm rộ. Làm giấy lên hai luồng quan điểm trái chiều, quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ sẽ quyết định ra sao khi: Một bên tiến hành đăng ký nhãn hiệu trước và một bên sử dụng nhãn hiệu đó trước.

Được biết, nguồn gốc của loại bánh này được Bà Đệ gây dựng và trở thành món ăn đặc sắc cho du khách gần xa. Sau khi bà mất, bà truyền lại cho những người con ruột của mình, trong đó có bà Mai Thị Thu Thảo, Mai Thị Thanh Bình, Mai Thị Hạnh. Trong đó, bà Thảo là vợ của ông Chánh (bị đơn) sau khi mất thì Ông chánh một mình đi đăng ký nhãn hiệu “Tré Bà Đệ” mà không cho ai biết. Sau đó, Ông xây dựng trang web, trưng biển với cái tên “Tré Bà Đệ chỉ có duy nhất tại 81-Hải Phòng, các địa chỉ còn lại là mạo danh”. Đơn đăng ký nhãn hiệu còn trong quá trình xét nghiệm tại Cục SHTT thì hai người con gái còn lại của Bà Đệ biết tin. Nhãn hiệu đang trong quá trình tranh chấp nên Cục SHTT sẽ không ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ cho một bên nào.

Theo Ông Nguyễn Minh Nhật – Trường phòng Cục SHTT tại Đà Nẵng cho biết: “Cục không cấp bảo hộ độc quyền nhãn hiệu “Tré Bà Đệ” cho ông Chánh vì đây là thương hiệu được thừa hưởng chung của các con bà Đệ, nếu cấp cho một người dẫn đến mâu thuẫn sâu sắc trong gia đình, gây bất an trong cộng đồng, không phù hợp với đạo lý của người Việt. Vì thế, Cục sẽ đồng ý phương thức cấp văn bằng bảo hộ “Tré Bà Đệ” cho tập thể các con của bà Đệ, thực hiện đúng nguyên tắc người sử dụng đầu tiên sẽ được ưu tiên trong các vụ tranh chấp về nhãn hiệu hàng hóa chứ không phải là người đầu tiên đăng ký nhãn hiệu hàng hóa”. Tuy nhiên, Ông Chánh không đồng tình, cho rằng mình mới là người được độc quyền sử dụng nhãn hiệu, tiếp tục những hành vi vi phạm. Do đó, 8/2015 Cục SHTT quyết định cấp cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệuđồng chủ sở hữu cho hai người con của bà Đệ là bà Mai Thị Thanh Bình, Mai Thị Hạnh.

Bạn đọc nghĩ như thế nào về trường hợp trên đây, còn theo quan điểm của cá nhân người viết bài. Luật sở hữu trí tuệ quy định về quyền ưu tiên đối với đơn đăng ký nhãn hiệu sẽ tính là ngày mà chủ thể nộp đơn vào Cục SHTT, tuy nhiên trong trường hợp này việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu nói trên là không trung thực, vi phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của chủ sở hữu thực sự. Cục SHTT ra quyết định như vậy là thấu tình đạt lý, phù hợp với quy định của pháp luật. Rõ ràng, nếu nghĩ thông thoáng ra một chút, Ông Chánh có thể thỏa thuận cùng sở hữu nhãn hiệu này với 2 người con của bà Đệ.