TRẢ LỜI CÔNG VĂN NỘI DUNG THÀNH CÔNG – EUROLITE LIGHTING ĐƯỢC CẤP VĂN BẰNG BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN

Nhãn hiệu “EUROLITE LIGHTING, hình” có số đơn 4-2016-32140 nộp đơn ngày Cục SHTT ra quyết định từ chối cấp văn bằng với lý do: đơn đăng ký nhãn hiệu trên chứa yếu tố không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ và sẽ bị từ chối đối với: Toàn bộ nhãn hiệu và sản phẩm/dịch vụ căn cứ theo 74.2 c), e), h).

 

Đại diện cho Khách hàng, NaciLaw đã tiến hành nộp công văn trả lời và nêu ra các lập luận chứng minh như sau:

Nhãn hiệu bao gồm phần chữ “EUROLITE” là cụm từ tự đặt, không có ý nghĩa trong tiếng Việt, được viết cùng một font chữ, dưới là một gạch ngang, dưới cùng là phần chữ “LIGHTING” có nghĩa là “phát sáng” được viết nhỏ hơn là hậu tố đi kèm. Chữ “EUROLITE” được thể hiện bằng mày xanh nổi bật hơn hẳn chữ “LIGHTING”. Do đó, không thể coi nhãn hiệu đăng ký có khả năng phân biệt vì chứa dấu hiệu mô tả cho sản phẩm, hàng hoá theo căn cứ tại Điều 74.2) Luật SHTT mà Cục SHTT đã đưa ra.

Có thể thấy, hai nhãn hiệu đối chứng mà Cục SHTT đã đưa ra  “(số bằng: 88552) và “” (số bằng: 155974) được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng “EURO”, “LIGHT” hay “Euro”, “Light” thì bất kỳ các nhân, tổ chức nào cũng có quyền sử dụng phần chữ đó mà không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Theo đó, phần chữ “EUROLITE” là phần chữ có khả năng phân biệt và yêu cầu bảo hộ độc quyền. Việc Cục SHTT đánh giá “EUROLITE LIGHTING, hình” tương tự với nhãn hiệu đã được bảo hộ trên là hoàn toàn không hợp lý.

Số bằng: 88552

Sau khi trả lời công văn Cục SHTT xem xét và thấy có căn cứ. Cục SHTT đã ra quyết định số 98494/QĐ – SHTT ngày 06/11/2019 hủy bỏ quyết định từ chối bảo hộ trước đó và thực hiện các thủ tục bảo hộ nhãn hiệu. Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể, không bảo hộ riêng “R”, “LIGHTING”.

Số bằng: 155974
Facebook messengerFacebook messenger