TRẢ LỜI CÔNG VĂN NỘI DUNG THÀNH CÔNG – HOÀNG HẢI RESTAURENT ĐƯỢC CẤP VĂN BẰNG BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN

Nhãn hiệu “HAI LONG RESTAURANT, hình” có số đơn 4-2017-30228 nộp đơn ngày 14/10/2016 Cục SHTT ra quyết định từ chối cấp văn bằng với lý do: “Nhãn hiệu không được bảo hộ vì tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được bảo hộ theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 117329 ngày 06/01/2009”.

Đại diện cho Khách hàng, NaciLaw đã tiến hành nộp công văn trả lời và nêu ra các lập luận chứng minh như sau:

Nhãn hiệu đăng ký “HAI LONG RESTAURANT, hình” không có khả năng tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng “Hoàng Hải Long” vì chúng:

  1. a) Khác nhau về ý nghĩa
  2. b) Khác nhau về cấu trúc và phát âm, cụ thể nhãn hiệu đăng ký gồm 2 từ không chứa dấu thanh và được phát âm là “HAI –LONG”; nhãn hiệu đối chứng gồm 3 từ chứa dấu thanh và được phát âm là “Hoàng – Hải – Long”
  3. c) Khác nhau về trình bày mỹ thuật: Nhãn hiệu đăng ký trình bày theo lối chữ in hoa, màu đen trắng, ngắn gọn, đơn giản. Sự kết hợp với phần chữ “Restaurant” và hình vẽ ngọn lửa các điệu tạo thành một tổng thể với tính riêng biệt cao, dễ dàng để lại ấn tượng với người tiêu dùng; Còn đối với nhãn hiệu đối chứng “Hoàng Hải Long” được trình bày theo lối chữ in thường, màu đỏ và được kết hợp với phần hình nổi bật tạo tổng thể có khả năng phân biệt.

Sau khi trả lời công văn Cục SHTT xem xét và thấy có căn cứ. Cục SHTT đã ra quyết định số 21112/QĐ-SHTT ngày 13/05/2020 hủy bỏ quyết định từ chối bảo hộ trước đó và thực hiện các thủ tục bảo hộ nhãn hiệu. Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể, không bảo hộ riêng “Restaurant”.

Facebook messengerFacebook messenger